Tilkynningakerfi um viðskipti með skráða fjármálagerninga

Samkvæmt ákvæði 25. gr. MiFID tilskipuninni ber aðildarríkjunum að tryggja að viðeigandi úrræði séu til staðar til að fjármálaeftirlit í viðkomandi löndum geti fylgst með starfsemi fjármálafyrirtækja til að ganga úr skugga um að þau starfi á sanngjarnan, heiðarlegan og faglegan hátt.

Skilvirkt eftirlit og samstarf eftirlitsaðila

Markmið ákvæðisins er að tryggja skilvirkt eftirlit og nánara samstarf á milli eftirlitsaðila í Evrópu. Til að ná því markmiði mælir ákvæðið fyrir um að lögbæru yfirvöldin afli og skiptist á upplýsingum um viðskipti með fjármálagerninga sem samþykktir hafa verið til viðskipta á skipulegum markaði.

Þetta felur í sér að fjármálafyrirtæki sem hafa milligöngu um viðskipti með skráða fjármálagerninga verða að tilkynna um viðskiptin til hins lögbæra yfirvalds fyrir lok næsta viðskiptadags.  Að auki ber þeim að varðveita viðeigandi gögn sem viðskiptunum tengjast í 5 ár. Með eftirliti með þessum tilkynningum ber eftirlitunum m.a. að ganga úr skugga um að fjármálafyrirtækin eigi viðskipti á heiðarlegan, sanngjarnan og faglegan hátt, sem stuðlar að trúverðugleika markaðarins.

Ákvæðið leggur auknar skyldur á lögbær yfirvöld um skilvirkt eftirlit og öflugt samstarf á milli eftirlitsaðila.  Ekki er lengur fullnægjandi að eftirlitin afli upplýsinga um tiltekin viðskipti samkvæmt beiðni annars eftirlitsaðila hverju sinni, heldur ber þeim að hafa upplýsingarnar tiltækar þegar beiðni berst, eða þegar um félag er að ræða sem skráð er í tveimur eða fleiri ríkjum, að senda upplýsingarnar jafnóðum til lögbærs yfirvalds í viðkomandi ríki. 

Þær upplýsingar sem tilkynna ber, eru að mestu leyti þær sömu og þegar tilkynnt er um viðskipti til kauphalla.  FME leggur áherslu á að upplýsingar um auðkenni viðskiptamanns verði einnig tilkynntar í kerfið, enda er það lykilatriði ef kerfið á að gagnast sem öflugt rafrænt eftirlitskerfi, og gera FME þannig kleift að uppfylla kröfur tilskipunarinnar. 

Fyrir nánari upplýsingar vegna faglegra málefna er hægt að senda fyrirspurnir á trs (hjá) fme . is og vegna tæknilegra málefna á hjalp@fme.is

Skýrsluskil innan heimaríkis

Fjármálafyrirtækjum (viðskiptabankar, lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki og verðbréfamiðlunum) ber lögum samkvæmt að skila daglega inn tilkynningum um viðskipti hvort sem þau eru framkvæmd á skipulögðum markaði eða utan slíkra markaða. Fjármálafyrirtækjum ber að skila inn skýrslu þá daga sem engin viðskipti eiga sér stað, svokallaða "núllskýrslu".

Skýrsluskil milli landa

Þrátt fyrir að MiFID geri kröfu um að útibú tilkynni bæði til gisti- og heimaríkis, eftir því hvar viðskipti áttu sér stað, þá hefur CESR, með hliðsjón af hagkvæmnissjónarmiðum, gefið út meðfylgjandi leiðbeiningar. Samkvæmt leiðbeiningunum gæti fjármálafyrirtæki valið hvort útibú sendi allar sínar tilkynningar til gistiríkis, eða hvort það sendi tilkynningar um þau viðskipti sem eiga sér stað utan gistiríkis til heimaríkis.

Einnig er að finna greinargóða lýsingu og umfjöllun um tilkynningaskyldu útibúa í fréttabréfi breska fjármálaeftirlitsins, Market Watch.

Aðgangur að TRS

Til að fá aðgang að TRS tilkynningakerfi FME þarf að skila inn útfylltu eyðublaði sem nálgast má hér.

Villukóðar

Villur á færslur

AIIDT (AlternativeInstrumentIdentificationDerivativeType) DerivativeType must be [O] or [F] for AII.
AIIMD (AlternativeInstrumentIdentificationMaturityDate) The AII MaturityDate must be a valid datetime.
AIIPC (AlternativeInstrumentIdentificationPutCallIndicator) PutCallIndicator must be [P], [C] or [F] for AII.
AIISP (AlternativeInstrumentIdentificationStrikePrice) The AII StrikePrice is invalid.
AIIXC (AlternativeInstrumentIdentificationExchangeCode) ExchangeCode does not exist or is invalid.
AIIXPC (AlternativeInstrumentIdentificationExchangeProductCode Error) ExchangeProductCode must be 1-12 characters.
CIAE (ClientInformationAlreadyExist) The ClientInformation in the TRS are identical to the one submitted in this file.
CIM (ClientInformationMissing) ClientCodeType and ClientCode are mandatory when TradingCapacity is [A].
DTI (DuplicateTransactionIdentifier) The transaction has already been submitted to the database.
ICA (InvalidCompetentAuthority) The competent authority does not exist.
ICC (InvalidCustomer/Client) The Customer/Client information is not valid (at the trading date of the transaction).
ICI (InvalidClientIdentifier) Client with this identifier does not exist for this reporting firm.
ICOI (InvalidCountryOfIndex) The Country of Index is invalid or missing.
ICPC (InvalidCounterPartyCode) The given counter party code format is not valid.
IDII (InternalDuplicateInstrumentaIdentifier) The record is a duplicate record.
IDOA (InvalidDateOfAdmittance) The Date Of Admittance is missing or not a valid date.
IDOA_MD (InvalidDateOfAdmittance_MaturityDate) The Date Of Admittance can't be late than the Maturity Date.
IEXD_TD (InvalidExpirationDate) The expiration date should be equal or later than the trading day.
IIC (InvalidIssuerCountry) The Issuer Country must be a valid 2 characters ISO 3166 Country Code.
IIDA (InstrumentIdentification DateofAdmittance) The Date Of Admittance is not consistent with the instrument identification.
III (InvalidIssuerIdentification) The Issuer Identification is not a valid BIC code.
IISIN (InvalidISINCode) The format of the ISINCode is incorrect.
IIT (InvalidInstrumentType) The instrument type is invalid.
IIT_AIIDT_AIIPC Invalid combination of InstrumentType, AIIDerivativeType and AIIPutCallIdentifier.
IMA (InvalidMarketOfAdmittance) The Market Of Admittance is invalid, (have to be a valid MIC and EESCountry).
IMD (InvalidMaturityDate) The MaturityDate is missing or not a valid date.
INVCC (InvalidNominalValueCurrencyCode)The Nominal Value Currency Code is not valid.
IPM_IT The Price Multiplier must be 1 for shares and bonds.
IPMV (InvalidPriceMultiplierValue) The price multiplier should be a positive value.
IPN (InvalidPriceNotation) The currency code is invalid, (at the trading date for the transaction).
IPNIT (InvalidPriceNotation InstrumentType) The Currency Code is invalid for instrument type (CFI code).
IRFTD (InvalidReportingFirmTradingDate) Reporting Firm is invalid for trading date of transaction.
IRO (InvalidRegisteredOfficeCountry) Invalid or missing Registered Office Country.
IRVTD (InvalidReportingVenueTradingDate) Reporting Venue is invalid for trading date of transaction.
ISPCC (InvalidStrikePriceCurrencyCode) The Strike Price Currency Code is not valid.
ISPV (InvalidStrikePriceValue) When populated the strike price should be a positive value.
ITAII (InstrumentTypeAII) The Instrument Type (CFI code) is incorrect, must be [O] or [F] for AII.
ITCOI (InstrumentTypeCountryOfIndex) This Instrument Type (CFI code) could not have an Index Country.
ITD (InvalidTradingDate) The trading date is either to old or in the future.
ITMD (InstrumentTypeMatrurityDate) This Instrument Type (CFI code) could not have a Maturity Date.
ITMSP (InstrumentTypeMissingStrikePrice) Strike Price is missing. (Mandatory for this Instrument Type).
ITPM (InstrumentTypePriceMultiplier) This Instrument Type (CFI code) can not have a Price Multiplier.
ITRO (InstrumentTypeRegisteredOffice) This Instrument Type (CFI code) can not have a Registered Office Country.
ITSP (InstrumentTypeStrikePrice) This Instrument Type (CFI code) can not have a Strike Price.
ITUISIN (InstrumentTypeUnderlyingISIN) This Instrument Type (CFI code) can not have an underlying ISIN.
IUCA (InvalidUnderlyingCompetentAuthority) The underlying competent authority does not exist.
IUISIN (InvalidUnderlyingISIN) The ISIN code of the Underlying Instrument is invalid.
IUUISIN (InvalidUltimateUnderlyingISIN) The Ultimate Underlying ISINCode is of bad format.
IVED (InvalidValidityEndDate) The Validity End Date is invalid.
IVSD (InvalidValidityStartDate) The Validity Start Date is invalid.
IVSD_VED (InvalidValidityStartDate_ValidityEndDate) The Validity Start Date can't be later than the Validity End Date.
MAII (MarketofAdmittanceInconsistantInstrument) The Market Of Admittance is not consistent with the instrument codifications.
MTI (MissingTransactionIndicator) The transaction has no corresponding match in the database or the referring transaction is invalid in the reported file.
RTAC (ReferingTransactionAlreadyCancelled) The referred transaction is already cancelled in the database.
SPAIISP (StrikePriceAIIStrikePrice) The Strike Price is incorrect.
SPCC (StrikePriceCurrencyCode) The Strike Price Currency Code is missing.
VII (VenueInconsistantInstrument) The Trading Venue is not consistent with the instrument codifications.

 

Villur á skrár

ACC (Accepted) File accepted.
AWE (AcceptedWithErrors) File accepted with errors.
DCRE (DeCRyptionError) Unable to decrypt the sent file.
DVE (DataValidationError) Error specified by a code for the record with error.
DWNLF Failed to download file from FTP
FEE (FileExtensionError) Available extensions are [.xml], [.zip], and [.enc].
OK Ok.
QPF [QueueProcessingFailed] Processing of file failed!
QSF [QueueSubmitFailed] Failed to load queue!
REJ (Rejected) File rejected.
SNF (SchemaNotFound) Failed to find schema definition.
SNV (SchemaNotValid) The given Schema is not valid. Please contact your competent authority.
UFAS (UploadedFileAlreadySubmitted) Uploaded file already submitted.
UFSE (UploadedFileSizeError) Uploaded file size error.
UPF Failed to upload file to FTP server.
VALF Validate of file failed!
VERF Verification of file failed!
XPE (XmlParseError) The sent file is not a correct xml document.
ZCOE Failed to compress file.
ZDCOE (ZipDecompressionError) Unable to decompress the sent file.
IDCI (InternalDuplicateClientIdentifier) The reported file contains one or more clients with identical identifiers.
IFNF (InvalidFileNameFormat) The format must be [TR|IN|RC|CC|OT]_[BIC]_YYYYMMDD_SEQ.[XML|ZIP|ENC], where the prefix represents the type of the file to be uploaded.
IDTI (InternalDuplicateTransactionIdentifier) The reported file contains one or more transaction identifier duplicates.
IRF (InvalidReportingFirm) One or more reporting firms are invalid.
IRV (InvalidReportingVenue) One or more reporting venues are invalid.
ITF (InvalidTechnicalreportingFirm) The Technical Reporting Firm identification is not valid.
IVI (InvalidVenueIdentification) The Trading Venue identification is not valid.
SVE (SignerVerificationError) The reported file has an invalid signer.
IXF (InvalidXmlFormat) The sent file does not meet the requirements of given schema.
GSE (GeneralSystemError) The system failed to process the request. Please try to send the file again. If the error remains, please contact your competent authority.

 

Til baka

Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica