Leitarvél

Leit í lögum og tilmælum: Sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér til hliðar.

Leiðbeinandi tilmæli

Málsnúmer 2/2010
Heiti Leiðbeinandi tilmæli um bestu framkvæmd við lausafjárstýringu fjármálafyrirtækja
Dagsetning 4/10/2010
Starfsemi
  • Viðskiptabankar
  • Sparisjóðir
  • Lánafyrirtæki
  • Verðbréfafyrirtæki
  • Verðbréfamiðlanir
  • Rekstrarfélög verðbréfasjóða
Reifun

Fjármálaeftirlitið setur leiðbeinandi tilmæli um bestu framkvæmd við lausafjárstýringu fjármálafyrirtækja. Er tilmælunum beint til fjármálafyrirtækja, og gilda eftir því sem við á bæði fyrir móðurfélög og samstæður fjármálafyrirtækja. Tilmælin leysa af hólmi leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2008, um bestu framkvæmd við lausafjárstýringu fjármálafyrirtækja. Tilmæli þessi byggja á tilmælum frá Basel nefndinni um bankaeftirlit og setja fram nokkrar meginreglur um bestu framkvæmd lausafjárstýringar. Í tilvitnuðu skjali, http://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf, frá Basel nefndinni er að finna nánari umfjöllun og vísast til þess varðandi frekari skýringar.

Laust fé, eða geta til að fjármagna aukningu í eignum og standa við skuldbindingar þegar þær falla til, er grundvallaratriði fyrir rekstrarhæfi sérhvers fjármálafyrirtækis. Stýring á lausu fé er þess vegna meðal þýðingarmestu starfsþátta í starfsemi fjármálafyrirtækis. Traust stýring á lausu fé getur dregið úr líkum á alvarlegum áföllum.

Mikilvægi lausafjárstýringar er ekki eingöngu bundið við einstök fjármálafyrirtæki þar sem áfall hjá einu fjármálafyrirtæki getur haft áhrif á stöðugleika fjármálakerfisins í heild. Af þeim sökum er mikilvægt að greina hvernig fjármögnunarþörf kynni að þróast við ólíkar aðstæður, þ.m.t. erfið ytri skilyrði, auk þess að mæla lausafjárstöðu með reglubundnum hætti.

Þeir erfiðleikar sem hófust á alþjóðavettvangi um mitt ár 2007 leiddu til þess að nauðsynlegt reyndist að endurskoða mikilvægi lausafjárstýringar og -stöðu hjá fjármálafyrirtækjum. Basel nefndin um bankaeftirlit komst að þeirri niðurstöðu að lausafjárstýringu flestra fjármálafyrirtækja væri ábótavant.

Tilmælin leggja einnig áherslu á hlutverk eftirlitsaðila við að meta lausafjárstýringu og gæði lauss fjár. Tilmælin taka mið af lausafjárstýringu hjá stærri fjármálafyrirtækjum en eiga þó almennt við um bestu framkvæmd hjá öllum fjármálafyrirtækjum. Við framkvæmdina skal taka mið af eðli, stærð og margbreytileika fjármálafyrirtækis.

Tilmælin leysa af hólmi leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2008 um bestu framkvæmd við lausafjárstýringu fjármálafyrirtækja.

Skjöl Leidbeinandi_tilmaeli_2010_2.pdf

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica