Leitarvél

Leit í lögum og tilmælum: Sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér til hliðar.

Leiðbeinandi tilmæli

Málsnúmer 4/2003
Heiti Leiðbeinandi tilmæli varðandi undanþágu frá starfrækslu innri endurskoðunardeildar hjá fjármálafyrirtækjum - [Ekki í gildi]
Dagsetning 29/10/2003
Starfsemi
  • Viðskiptabankar
  • Sparisjóðir
  • Lánafyrirtæki
  • Verðbréfafyrirtæki
  • Verðbréfamiðlanir
  • Rekstrarfélög verðbréfasjóða
  • Innlánsdeildir samvinnufélaga
Reifun

Samkvæmt 16. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, skulu fjármálafyrirtæki önnur en rafeyrisfyrirtæki og verðbréfamiðlanir starfrækja endurskoðunardeild sem annast skal innri endurskoðun. Samkvæmt sama lagaákvæði getur Fjármálaeftirlitið veitt undanþágu frá starfrækslu endurskoðunardeildar, með hliðsjón af eðli og umfangi rekstrarins, og sett þeim fyrirtækjum skilyrði sem slíka undanþágu fá. Fjármálaeftirlitið setur leiðbeinandi tilmæli um undanþágu frá starfrækslu innri endurskoðunardeildar hjá fjármálafyrirtækjum. Þessi tilmæli lýsa þeim viðmiðum sem Fjármálaeftirlitið mun hafa til hliðsjónar við ákvörðun um veitingu undanþágu frá starfrækslu endurskoðunardeildar hjá fjármálafyrirtæki og hvaða skilyrði verða sett fyrir slíkri undanþágu.

Áhersla er lögð á að þrátt fyrir ákvæði þessara tilmæla ber stjórn fjármálafyrirtækis ábyrgð á að fullnægjandi innra eftirlit sé ávallt til staðar innan fjármálafyrirtækis, sbr. ennfremur leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2002, um innra eftirlit og áhættustýringu hjá fjármálafyrirtækjum.

Tilmælin hafa verið leyst af hólmi með leiðbeinandi tilmælum nr. 2/2011 um undanþágu frá starfrækslu innri endurskoðunardeildar hjá fjármálafyrirtækjum.

Skjöl Leidbeinandi_tilmaeli_2003_4.pdf

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica