Rekstur sjóða um sameiginlega fjárfestingu

Rekstrarfélög verðbréfasjóða

Rekstrarfélög verðbréfasjóða eru undir eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands (Fjármálaeftirlitsins). Þau starfa samkvæmt lögum nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki og lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði. Með lögunum er UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) tilskipun Evrópusambandsins innleidd í íslenskan rétt. Lögin fjalla um rétt til að reka og markaðssetja verðbréfasjóði innan Evrópska efnahagssvæðisins.

Öðrum en rekstrarfélögum verðbréfasjóða er óheimilt að reka verðbréfasjóði. Þá er óheimilt að markaðssetja sjóð um sameiginlega fjárfestingu sem verðbréfasjóð nema hann hafi hlotið staðfestingu Fjármálaeftirlitsins sem verðbréfasjóður.

Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða

Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða eru undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Þeir starfa samkvæmt lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Með lögunum er AIFM (Alternative Investment Fund Managers) tilskipun Evrópusambandsins innleidd í íslenskan rétt. Lögin fjalla um rétt til að reka og markaðssetja sérhæfða sjóði innan Evrópska efnahagssvæðisins. Lögin fjalla einnig um rétt til að reka og markaðssetja fjárfestingarsjóði hér á landi.

Sérhver sérhæfður sjóður skal rekinn af rekstraraðila sérhæfðra sjóða, hvort sem rekstraraðilinn hefur hlotið til þess starfsleyfi eða skráð sig sem slíkur.

Öðrum en rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, sem hlotið hafa til þess starfsleyfi, er óheimilt að reka fjárfestingarsjóði. Þá er óheimilt að markaðssetja sjóð um sameiginlega fjárfestingu sem fjárfestingarsjóð nema hann hafi hlotið staðfestingu Fjármálaeftirlitsins sem fjárfestingarsjóður.

Markaðssetning til almennra fjárfesta

Óheimilt er að markaðssetja sjóði um sameiginlega fjárfestingu til annarra en fagfjárfesta. Þó er heimilt að markaðssetja verðbréfa- og fjárfestingarsjóði, sem hafa hlotið til þess staðfestingu Fjármálaeftirlitsins, til almennra fjárfesta.1)

 

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica