Tryggingastærðfræðingar og aðilar með sambærilega þekkingu

Einstaklingar geta hlotið viðurkenningu frá Seðlabanka Íslands til að sinna verkefnum tryggingastærðfræðings tiltekinna líftryggingafélaga og til að sinna tryggingafræðilegum athugunum í starfsemi lífeyrissjóða.

Þannig skal líftryggingafélag sem fellur undir undanþáguákvæði skv. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 100/2016 , um vátryggingastarfsemi (m.ö.o. líftryggingafélag sem undanþegið er Solvency II tilskipuninni) tryggja sér þjónustu tryggingastærðfræðings, eða sérfræðings með sambærilega þekkingu, sem hefur á hendi nauðsynlega tryggingatæknilega útreikninga og athuganir fyrir félagið, sbr. 3. mgr. 48. gr. laganna. Má sá einn taka að sér slíkt starf fyrir þess háttar líftryggingafélag sem hlotið hefur viðurkenningu Seðlabankans, sbr. 6. mgr. sömu greinar.

Þá ber stjórn lífeyrissjóðs að láta árlega fara fram tryggingafræðilega athugun á fjárhag sjóðsins í samræmi við 39. gr. laga nr. 129/1997 , um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og ákvæði reglugerðar sem ráðherra setur, sbr. 1. mgr. 24. gr. sömu laga. Skal tryggingafræðileg athugun framkvæmd af tryggingafræðingi eða sérfræðingi með sambærilega þekkingu, sem hlotið hafa viðurkenningu Seðlabankans til slíks starfs samkvæmt lögum nr. 100/2016, sbr. 2. mgr. 24. gr. laga nr. 129/1997.

Óski aðili eftir viðurkenningu Seðlabankans til að taka að sér störf fyrir líftryggingafélög eða lífeyrissjóði skal aðili skila til Seðlabankans umsókn þess efnis.

Við mat á hvort veita ber aðilum viðurkenningu hefur Seðlabankinn til hliðsjónar námsskrár í tryggingafræði sbr. þær sem International Actuarial Association (IAA) eða Actuarial Association of Europe (AAE) gefa út. Þess utan er einnig litið til þess hvort aðili hafi starfsreynslu sem nýtist í starfi.

Eftirtaldir aðilar hafa hlotið viðurkenningu frá Seðlabankanum:

Nafn

Dagsetning

Benedikt Jóhannesson 14.4.1992
Bjarni Guðmundsson 17.1.1997
Helgi Bjarnason 14.10.1997
Vigfús Ásgeirsson 31.1.1998
Sigurður Freyr Jónatansson 21.12.1998
Steinunn Guðjónsdóttir 17.3.1999
Þórir Óskarsson 5.1.2009
Helgi Þórsson 2.4.2012
Jón Ævar Pálmason 22.12.2020
 Jóhanna Sigmundsdóttir 5.7.2021 
Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica