Leitarvél

Leit í lögum og tilmælum: Sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér til hliðar.

Leiðbeinandi tilmæli

Málsnúmer 1/2010
Heiti Leiðbeinandi tilmæli um efni reglna samkvæmt 2. mgr. 54. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, endurskoðun á leiðbeinandi tilmælum nr. 4/2006
Dagsetning 7/4/2010
Starfsemi
  • Viðskiptabankar
  • Sparisjóðir
  • Lánafyrirtæki
  • Verðbréfafyrirtæki
  • Verðbréfamiðlanir
  • Rekstrarfélög verðbréfasjóða
Reifun

Í 2. mgr. 54. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki kemur fram að stjórn skuli setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa stjórnarinnar. Einkum skal fjallað um framkvæmd reglna um sérstakt hæfi stjórnarmanna, meðferð stjórnar á upplýsingum um einstaka viðskiptamenn, setu stjórnarmanna í stjórnum dótturfyrirtækja og hlutdeildarfélaga, og framkvæmd reglna um meðferð viðskiptaerinda stjórnarmanna. Einnig er kveðið á um að reglur þessar skuli sendar Fjármálaeftirlitinu.

Leiðbeinandi tilmæli þessi ná til þeirra atriða sem sérstaklega taka til fjármálafyrirtækja. Ekki er um tæmandi lýsingu á efni reglnanna að ræða heldur er fjallað um tiltekin atriði sem hafa verið til sérstakrar umræðu í samskiptum eftirlitsins við fjármálafyrirtæki. Vera kann að síðar reynist ástæða til þess að fjalla um fleiri atriði reglnanna í leiðbeinandi tilmælum

Haft er að leiðarljósi að innri starfsreglum er ætlað að tryggja jafnræði við meðferð mála og vandaða og óháða málsmeðferð. Tilgangur þeirra er að tryggja skýrleika í málsmeðferð ásamt því að styrkja umgjörð um viðskipti stjórnarmanna og félaga þeim tengdum við fjármálafyrirtækið og aðgang stjórnarmanna að upplýsingum um viðskiptamenn. Reglur af þessu tagi eru jafnframt til þess fallnar að efla traust íslensks fjármálamarkaðar. Tilmælunum fylgja skáletraðar nánari skýringar þegar við á.

Leiðbeinandi tilmæli þessi fela í sér endurskoðun á efni leiðbeinandi tilmæla nr. 4/2006. Með endurskoðuninni var gildissviði tilmælanna breytt þannig að í þeim koma fram sérkaflar sem varða rekstrarfélög verðbréfasjóða.

Skjöl Leidbeinandi_tilmaeli_2010_1.pdf

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica