Umsókn um starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki og umsókn um aukið starfsleyfi verðbréfafyrirtækis

Samkvæmt 4. mgr. 7. gr. laga nr. 115/2021 um markaði fyrir fjármálagerninga skal Seðlabanki Íslands birta á vef sínum lista yfir þær upplýsingar sem greina þarf í umsókn um starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki eða í umsókn verðbréfafyrirtækis um aukið starfsleyfi.

Umsækjandi skal leggja fram umsókn í samræmi við þær kröfur sem koma fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1943 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um upplýsingar og kröfur fyrir starfsleyfi verðbréfafyrirtækja.

Umsóknina skal leggja fram með því að fylla út sniðmátið sem sett er fram í I. viðauka við Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1945 frá 19. júní 2017 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar tilkynningar frá verðbréfafyrirtækjum, sem hafa sótt um eða hlotið starfsleyfi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB, eða til slíkra fyrirtækja. Umsækjandi skal ennfremur veita upplýsingar um stjórnarmenn sína, og breytingar á stjórnarmönnum, í samræmi við viðauka II. og III. við reglugerð (ESB) 2017/1945 með því að svara spurningalista í þjónustugátt. Þeir sem ekki hafa aðgang að þjónustugátt geta sent póst á sedlabanki@sedlabanki.is.

Tengiliður skv. 1. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1945 er lagalegt eftirlit Seðlabanka Íslands, sedlabanki@sedlabanki.is, sem hefur umsjón með öllum upplýsingum sem berast frá umsækjendum um starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki.

Skýringar

  • Seðlabanki Íslands er lögbært yfirvald skv. 33. tölulið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 115/2021.
  • Tilvísanir til II. bálks tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til 2. þáttar laga nr. 115/2021.
  • Tilvísanir til varfærniskrafna skv. 15. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísanir til 20. gr. laga nr. 115/2021.
  • Tilvísanir til varfærniskrafna skv. tilskipunum 2002/87/EB og 2013/36/ESB skal skilja sem tilvísanir til varfærniskrafna samkvæmt lögum nr. 61/2017 um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum og lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
  • Tilvísun til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka, í skilningi 1. gr. tilskipunar 2005/60/EB skal skilja sem tilvísun til peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverka skv. lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
  • Tilvísun til sex mánaða tímabils sem um getur í 3. mgr. 7. gr. tilskipunar 2014/65/ESB skal skilja sem tilvísun til 2. mgr. 7. gr. laga nr. 115/2021.
Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica