Útgefið efni

Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi

Fyrirsagnalisti

25.6.2018 : Niðurstaða athugunar á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá sparisjóðunum

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka í október 2017. Athugunin beindist að öllum starfandi sparisjóðum, þ.e. Sparisjóði Austurlands hf., Sparisjóði Höfðhverfinga ses., Sparisjóði Strandamanna ses. og Sparisjóði Suður-Þingeyinga ses. 

24.5.2018 : Niðurstaða athugunar á ferli við uppgreiðslu fasteignalána hjá nokkrum eftirlitsskyldum aðilum

Fjármálaeftirlitið hóf í febrúar 2018 athugun á því hvernig vinnuferli við uppgreiðslu fasteignalána er háttað hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Landsbankanum hf., Íbúðalánasjóði, BRÚ lífeyrissjóði, Gildi lífeyrissjóði, Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins og Stapa lífeyrissjóði. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort starfsemi framangreindra aðila að þessu leyti væri í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig hvort ofangreindir viðskiptabankar uppfylltu að þessu leyti skilyrði 19. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki en þar kemur fram að fjármálafyrirtæki skuli starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði. 

15.5.2018 : Niðurstaða athugunar á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Kortaþjónustunni hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Kortaþjónustunni hf. með bréfi dagsettu 19. apríl 2017.

8.5.2018 : Stjórnvaldssekt vegna brota Arev verðbréfafyrirtækis hf. gegn 5. og 6. gr. laga nr. 108/2007 og 6. gr. reglugerðar nr. 995/2007, sem og 142. gr. laganna

Hinn 17. apríl 2018 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 5.700.000 krónur á Arev verðbréfafyrirtæki hf. (Arev, félagið) vegna:

3.5.2018 : Niðurstaða athugunar á tilgreindum þáttum áhættustýringar hjá Stefni hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á tilgreindum þáttum áhættustýringar hjá Stefni hf., sem hefur starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða, í október 2017. Markmið athugunarinnar var meðal annars að fá yfirsýn yfir verklag félagsins og ferla varðandi ákvarðanatöku við fjárfestingar og leggja mat á fyrirkomulag og virkni innra eftirlits og áhættustýringar, með tilliti til laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og reglugerðar nr. 471/2014 um skipulagskröfur rekstrarfélaga.

10.4.2018 : Niðurstaða athugunar á ferli fjárfestingar Frjálsa lífeyrissjóðsins í Sameinuðu sílikoni hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á ferli fjárfestingar Frjálsa lífeyrissjóðsins í Sameinuðu sílikoni hf. síðastliðið haust, en lífeyrissjóðurinn útvistar starfsemi sinni að öllu leyti til Arion banka hf. Ítarleg upplýsinga- og gagnaöflun fór fram af hálfu stofnunarinnar í því skyni að varpa ljósi á fjárfestingarferlið og þær ákvarðanir sem sjóðurinn tók í tengslum við fjárfestingu í félaginu. Niðurstaða athugunarinnar lá fyrir í mars 2018.

6.4.2018 : Samkomulag um sátt vegna brots Origo hf. á 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 13.2.2018 gerðu Fjármálaeftirlitið og Origo hf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 1. mgr. 122. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

5.4.2018 : Niðurstaða athugunar á aukagreiðslum Landsbankans hf. til starfsmanna

Fjármálaeftirlitið hefur haft til athugunar hvort Landsbankinn hf. hafi brotið gegn 57. gr. a laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki (fftl.), og 3. gr. reglna nr. 700/2011 og 3. gr. reglna nr. 388/2016, um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, með því að hafa á árunum 2014 til 2016 greitt hluta af starfsmönnum sínum aukagreiðslur sem komu til viðbótar föstum launum þeirra án þess að það hafi verið gert á grundvelli kaupaukakerfis. 

5.4.2018 : Niðurstaða athugunar á aukagreiðslum Landsbréfa hf. til starfsmanna

Fjármálaeftirlitið hefur haft til athugunar hvort Landsbréf hf. hafi brotið gegn 57. gr. a laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, 3. gr. reglna nr. 700/2011 og 3. gr. reglna nr. 388/2016, með því að hafa á árunum 2012-2016 greitt tilteknum starfsmönnum aukagreiðslur sem komu til viðbótar föstum launum þeirra án þess að það hafi verið gert á grundvelli kaupaukakerfis. 

22.2.2018 : Samkomulag um sátt vegna brots á 1. mgr. 87. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 3. janúar 2018 gerðu Fjármálaeftirlitið og Hagar hf. með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 1. mgr. 87. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

8.2.2018 : Niðurstaða athugunar á fjárfestingum fyrir hönd viðskiptavina eignastýringar Kviku banka hf. og Virðingar hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun þann 14. júlí 2017 á fjárfestingum Kviku banka hf. og Virðingar hf. fyrir hönd viðskiptavina í eignastýringu. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort fjárfestingar væru í samræmi við skilgreinda fjárfestingarstefnu eignastýringarsamninga. Jafnframt var það markmið athugunarinnar að kanna hvernig lagt er mat á fjárfestingarkosti sem ekki eru skráðir á skipulegan verðbréfamarkað og þá hvernig samanburði við aðra fjárfestingarkosti er háttað.

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni tveggja fjárfestingarsjóða í rekstri Stefnis hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Stefnis hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tveggja fjárfestingarsjóða í rekstri Stefnis hf. við 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðs að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðanna um síðastliðin áramót. 

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni verðbréfasjóðs í rekstri Landsbréfa hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Landsbréfa hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tiltekins verðbréfasjóðs í rekstri Landsbréfa hf. við  2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðsins að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðsins um síðastliðin áramót.

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni tveggja sjóða í rekstri GAMMA Capital Management hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi GAMMA Capital Management hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni þriggja sjóða í rekstri GAMMA Capital Management hf. við fjárfestingarheimildir 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðanna um síðastliðin áramót.

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni fjárfestingarsjóðs í rekstri Júpíter rekstrarfélags hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Júpíter rekstrarfélags hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tiltekins fjárfestingarsjóðs í rekstri Júpíter rekstrarfélags hf. við fjárfestingarheimildir 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðs að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðsins um síðastliðin áramót.

29.11.2017 : Niðurstaða athugunar á hvort breytingar á stýrivöxtum hafi haft áhrif á þróun útlánavaxta hjá þremur bönkum og tveimur sparisjóðum

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á hvort breytingar á stýrivöxtum Seðlabanka Íslands hafi haft áhrif á þróun útlánavaxta hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Landsbankanum hf., Sparisjóði Austurlands hf. og Sparisjóði Strandamanna ses. í september 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort starfsemi banka og sparisjóða að þessu leyti væri í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig hvort þessir aðilar uppfylltu skilyrði 19. gr. laga nr. 161/2002 en þar kemur fram að fjármálafyrirtæki skuli starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði.

27.11.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Hinn 11. október 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Kvika banki, hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.)

17.11.2017 : Niðurstöður athugunar á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Lykli fjármögnun hf. (áður Lýsing hf.).

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Lykli fjármögnun hf. (hér eftir félagið) í janúar 2017. 

19.10.2017 : Niðurstaða athugunar á stofnun óumbeðinna krafna í netbanka hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á stofnun óumbeðinna krafna í netbanka hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf. í maí 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort starfsemi bankanna að þessu leyti væri í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig hvort bankinn uppfyllti skilyrði 19. gr. laga nr. 161/2002 en þar kemur fram að fjármálafyrirtæki skuli starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði. 

16.10.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots Adix ehf. á 40. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Hinn 25. júlí 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Adix ehf., hér eftir einnig nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots gegn 40. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (fftl.).

Síða 2 af 24
Language


Útlit síðu:

Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica