Ákvarðanir og gagnsæi


Ákvarðanir og gagnsæi: 2012 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

19.6.2012 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Lífeyrissjóðs Rangæinga

Framkvæmd var athugun á starfsemi Lífeyrissjóðs Rangæinga með heimsókn og gagnaöflun þann 18. október 2011 með vísan til 44. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í kjölfar athugunarinnar rituðu starfsmenn Fjármálaeftirlitsins skýrslu þar sem fram komu athugasemdir eftirlitsins og kröfur um úrbætur er skyldi vera lokið innan nánar tiltekinna tímamarka. Voru drög að skýrslunni afhent sjóðnum þann 16. janúar 2012 og honum gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum og frekari upplýsingum á framfæri. Í endanlegri útgáfu skýrslunnar þann 24. apríl 2012, var tekið tillit til þeirra athugasemda eftir því sem tilefni þótti til. Lesa meira

15.6.2012 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 23. maí 2012 gerðu Fjármálaeftirlitið og HS Orka hf. með sér sátt vegna brots félagsins á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.). Lesa meira

8.6.2012 : Niðurstöður athugunar á umsjón H.F. Verðbréfa hf. með beinu markaðsaðgengi (e. Direct Market Access, DMA) hjá Kauphöll Íslands

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi vettvangsathugun á umsjón H.F. Verðbréfa hf. (HFV) með beinu markaðsaðgengi hjá Kauphöll Íslands á grundvelli heimildar í 9. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Fjármálaeftirlitið aflaði upplýsinga og gagna í tengslum við athugunina á tímabilinu febrúar 2012 til mars 2012. Í kjölfar vettvangsathugunarinnar var HFV send skýrsla þar sem fram komu niðurstöður eftirlitsins. HFV var gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum og andmælum á framfæri. Í endanlegu bréfi til HFV, dags. 1. júní 2012, var tekið tillit til þeirra andmæla eftir því sem tilefni þótti til.

Lesa meira

6.6.2012 : Niðurstöður athugunar á ákveðnum þáttum í starfsemi Auðar Capital hf.

Fjármálaeftirlitið gerði athugun á ákveðnum þáttum í starfsemi Auðar Capital hf. á grundvelli heimildar í 9. gr. laga nr. 87/1998. Fjármálaeftirlitið aflaði upplýsinga og gagna í tengslum við athugunina á tímabilinu ágúst 2011 til janúar 2012. Í kjölfar athugunarinnar var Auði Capital hf. sent bréf þar sem fram komu athugasemdir og ábendingar Fjármálaeftirlitsins og kröfur um úrbætur. Auði Capital hf. var gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum og andmælum á framfæri. Í endanlegu bréfi til Auðar Capital hf., dags. 18. maí 2012 var tekið tillit til þeirra andmæla sem tilefni þótti til. Lesa meira

5.6.2012 : Niðurstaða athugunar á Tryggingamiðstöðinni hf.

Vísað er til gagnsæistilkynningar vegna athugunar Fjármálaeftirlitsins á einstökum þáttum í starfsemi Tryggingamiðstöðvarinnar hf. á tímabilinu 17. september 2007 til 30. apríl 2010 sem birt var þann 27. september sl. (http://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/gagnsaeistilkynningar/nr/1157) Lesa meira

24.5.2012 : Niðurstöður athugunar Fjármálaeftirlitsins á útboði verðbréfa Haga hf.

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi athugun á útboði verðbréfa Haga hf. Í þeirri úttekt var yfirfarin sú framkvæmd sem viðhöfð var við útboðið og í framhaldinu ákveðið að taka til athugunar tiltekna þætti þess. Meðfylgjandi gagnsæistilkynning hefur að geyma samandregnar niðurstöður.

Lesa meira

14.5.2012 : Gagnsæistilkynning vegna staðfestingar Fjármálaeftirlitsins á virkum eignarhlut Vátryggingafélags Íslands hf. í Líftryggingafélagi Íslands hf.

Þann 30. mars sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að Vátryggingafélag Íslands hf. sé hæft til að fara með virkan eignarhlut, allt að 100%, í Líftryggingafélagi Íslands hf. í samræmi við VI. kafla laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi.  Lesa meira

7.5.2012 : Gagnsæistilkynning vegna eftirlitsheimsóknar til Tryggingar og ráðgjafar ehf.

Þann 26. október sl. fór Fjármálaeftirlitið í eftirlitsheimsókn til vátryggingamiðlunarinnar Tryggingar og ráðgjafar ehf. á grundvelli  2. mgr. 8. gr. og 9. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, sbr. 59. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga.

Lesa meira

7.3.2012 : Niðurstöður athugunar á tilteknum þáttum í starfsemi Arctica Finance hf.

Fjármálaeftirlitið gerði athugun á tilteknum þáttum í starfsemi Arctica Finance hf. Gerðar voru nokkrar athugasemdir og farið fram á úrbætur. Lesa meira

6.3.2012 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar

Fjármálaeftirlitinu hefur borist greinargerð innri endurskoðanda í kjölfar athugunar Fjármálaeftirlitsins á starfsemi Eftirlaunasjóðs starfsmanna Hafnarfjarðarbæjar. Í greinargerðinni koma fram ráðstafanir sjóðsins vegna athugasemda og ábendinga í athugun Fjármálaeftirlitsins.    Lesa meira

15.2.2012 : Fjármálaeftirlitið samþykkir yfirfærslu fyrirtækjaráðgjafar Saga Capital hf. til MP banka hf.

Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 9. febrúar sl. yfirfærslu einstaka rekstrarhluta Saga Capital hf., kt. 660906-1260, til MP banka hf., kt. 540502-2930, samkvæmt 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Um er að ræða sölu á fyrirtækjaráðgjöf Saga Capital hf.

Lesa meira

2.2.2012 : Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli EA fjárfestingarfélags hf. gegn Fjármálaeftirlitinu

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi hinn 24. október 2011 í máli EA fjárfestingarfélags gegn Fjármálaeftirlitinu. Niðurstaða dómsins var að felld var úr gildi ákvörðun stjórnar Fjármálaeftirlitsins frá 31. maí 2011 um álagningu stjórnvaldssektar á EA fjárfestingarfélag vegna brots gegn 30. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, um takmarkanir á stórum áhættum. Lesa meira

25.1.2012 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 13. desember 2011 gerðu Fjármálaeftirlitið og Byggðastofnun með sér sátt vegna brots stofnunarinnar á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.). Lesa meira

24.1.2012 : Niðurstöður athugunar á tilteknum upplýsingum í eiginfjárskýrslu Landsbankans hf.

Með vísan til 9. gr. a laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og gagnsæisstefnu Fjármálaeftirlitsins birtir stofnunin hér með gagnsæistilkynningu um samandregnar niðurstöður athugunar á tilteknum upplýsingum í eiginfjárskýrslu Landsbankans hf. Lesa meira

23.1.2012 : Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli Ingólfs Guðmundssonar gegn Fjármálaeftirlitinu

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi hinn 5. janúar 2012 í máli Ingólfs Guðmundssonar gegn Fjármálaeftirlitinu. Niðurstaða dómsins var að felld var úr gildi ákvörðun stjórnar Fjármálaeftirlitsins frá 31. ágúst 2010 þess efnis að Ingólfur uppfyllti ekki hæfisskilyrði 6. mgr. 31. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, til að gegna starfi framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs. Lesa meira

9.1.2012 : Fjármálaeftirlitið leggur dagsektir á Stapa lífeyrissjóð

Fjármálaeftirlitið krafðist þess fyrir nokkru að Stapi lífeyrissjóður gerði tilteknar breytingar á útvistunarsamningi sínum um rekstur upplýsingakerfa, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þar sem lífeyrissjóðurinn varð ekki við ítrekuðum kröfum Fjármálaeftirlitsins um úrbætur tók stjórn Fjármálaeftirlitsins, á fundi sínum þann 14. desember 2011, ákvörðun um að leggja dagsektir á Stapa lífeyrissjóð. Áður hafði lífeyrissjóðurinn nýtt lögboðinn andmælarétt sinn. Dagsektir voru ákveðnar 200 þúsund krónur á dag, sem kæmu til framkvæmda tveimur dögum eftir birtingu ákvörðunarinnar og þar til orðið yrði við kröfum Fjármálaeftirlitsins um úrbætur.

Lesa meira
Síða 2 af 2


Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica