Fréttir


FME: Drög að reglum um fjármálasamsteypur

5.9.2007

Þróun í fjármálaþjónustu á síðustu árum hefur leitt til myndunar fjármálasamsteypa sem bjóða þjónustu á mismunandi sviðum fjármálamarkaðar og starfa oft þvert yfir landamæri.

Reglur um eftirlit með fjármálaþjónustufyrirtækjum á Evrópska Efnahagssvæðinu (EES) snúa fyrst og fremst að einstökum tegundum fyrirtækja, s.s. lánastofnunum, vátryggingafélögum og verðbréfafyrirtækjum, hverju fyrir sig. 

Þar til tilskipun nr. 2002/87/ESB var samþykkt höfðu sameiginlegar reglur EES ekki mælt fyrir um samstæðueftirlit með fjármálafyrirtækjum og vátryggingafélögum sem eru hluti af slíkum samsteypum, einkum hvað varðar gjaldþol og áhættusamþjöppun á vettvangi samsteypunnar, viðskipti innan hennar, aðferðir við innri áhættustjórnun og kröfur til stjórnenda.

Vegna alþjóðlegs eðlis margra fjármálasamsteypa þarf aukið samstarf milli þeirra yfirvalda sem bera ábyrgð á eftirliti með fjármálafyrirtækjum og vátryggingafélögum.  Í þeim tilvikum mæla EES reglur fyrir um sérstakt samstarf eftirlitsaðila.

Fjármálaeftirlitið birtir umræðuskjal nr. 7/2007 um drög að reglum um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum. Reglurnar taka til viðbótareftirlits með eftirlitsskyldum aðilum á fjármálamarkaði, sem falla undir lög um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og lög um vátryggingastarfsemi nr. 60/1994, og eru hluti af fjármálasamsteypu. Reglurnar taka jafnframt til móðurfélaga fjármálasamsteypa eftir því sem nánar er mælt fyrir um.  Að meginstefnu fjalla reglurnar um tilgreiningu fjármálasamsteypu, umfang viðbótareftirlits með fjármálasamsteypum, eftirlit með fjárhagsstöðu fjármálasamsteypa og samskipti eftirlitsstjórnvalda innan og utan EES.

FME gefur eftirlitsskyldum aðilum og öðrum sem hagsmuna eiga að gæta kost á að koma sjónarmiðum á framfæri eigi síðar en 26. september 2007.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica