Fréttir


FME: Vanskil fyrirtækja aukast

30.5.2007

Frett.30.05.2007.Mynd1Fjármálaeftirlitið hefur tekið saman tölur um vanskil útlána hjá innlánsstofnunum miðað við lok mars 2007 og samanburð við næstu ársfjórðunga á undan. Talnaefnið nær til vanskila sem staðið hafa lengur en 1 mánuð. Um er að ræða brúttó vanskil, þ.e. ekki hafa verið dregnar frá fjárhæðir sem lagðar hafa verið til hliðar sem sérstakar afskriftir. Sýnd er þróun vanskila frá árslokum 2000. Vanskilaupplýsingarnar sýna tölur fyrir innlánsstofnanir án dótturfélaga þeirra.

Yfirlitið sýnir að hlutfall vanskila af útlánum í lok 1. ársfjórðungs 2007 er 0,8% samanborið við rúmlega 0,5% í árslok 2006. Í lok 1. ársfjórðungs 2006 var hlutfallið 0,6%. Á yfirlitinu eru ennfremur sýnd vanskilahlutföll með annars vegar eins árs tímatöf og hins vegar tveggja ára tímatöf og er þannig tekið tillit til áhrifa mikillar útlánaaukningar síðustu misseri á hlutfallstölurnar.

Vanskilahlutföllin mæld á síðastnefndu mælikvarðana eru 1,0% og 1,75% af útlánum samanborið við 0,8 og 1,3% í lok árs 2006 og hafa því aukist á 1. ársfjórðungi 2007. Vanskilin eru samkvæmt framansögðu að aukast á ný eftir nær samfellda lækkun frá seinni hluta árs 2002. Aukning vanskila stafar fyrst og fremst af aukningu vanskila fyrirtækja samanber umfjöllun hér á eftir. Athuga ber að útlánaaukningin á undanförnum misserum  kann að koma fram í auknum vanskilum síðar. Hafa ber í huga að þátttaka innlánsstofnana í fasteignalánum frá og með seinni hluta ársins 2004 kann að hafa haft áhrif á þróun vanskila sem sýnd er á yfirlitinu, einkum vanskilahlutfall einstaklinga.

Vanskilahlutfall fyrirtækja er 0,8% í lok 1. ársfjórðungs 2007 samanborið við tæplega 0,5% í árslok 2006. Í lok 1. ársfjórðungs 2006 var hlutfallið 0,5%. Vanskilahlutfall fyrirtækja miðað við eins árs tímatöf er 1,0% samanborið við 0,7% í árslok 2006. Vanskilahlutfallið miðað við 2ja ára tímatöf er 1,8% samanborið við tæplega 1,2% í árslok 2006.

Vanskilahlutfall einstaklinga er rúmlega 0,8% í lok 1. ársfjórðungs 2007 sem er lítillega hærra en var í árslok 2006. Í lok 1. ársfjórðungs 2006 var hlutfallið tæplega 1,0%. Vanskilahlutföll einstaklinga miðað við eins og tveggja ára tímatöf eru 1,0% og 1,6% samanborið við 1,1 og 1,8% í árslok 2006. Vanskil einstaklinga eru nú með lægsta móti samanborið við tölur fyrri ára.
 
Hafa verður í huga við lestur yfirlitanna að í árslok hvers árs eru færð út endanlega afskrifuð útlán sem koma til lækkunar á brúttó vanskilafjárhæðum og hafa þannig áhrif á vanskil í lok 4. ársfjórðungs og samanburð við næstu ársfjórðunga á undan.

Ragnar Hafliðason, aðstoðarforstjóri FME:
,,Vanskil fyrirtækja eru hærri nú en verið hefur frá miðju ári 2005 en eru þó  mun lægri en var á árunum þar á undan eins og yfirlitið sýnir. Svo virðist sem aukning í vanskilum fyrirtækja tengist fyrst og fremst yfirdráttarlánum. Vanskil einstaklinga eru nánast óbreytt frá því sem var í árslok 2006 og hafa þau ekki verið lægri á því sex ára tímabili sem yfirlitið nær yfir”.

Yfirlit yfir þróun vanskila má nálgast hér.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica