Fréttir


Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli um innri stjórnarhætti

25.4.2016

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2016 um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja. Tilmælunum er ætlað að samræma viðmið og vinnubrögð fjármálafyrirtækja með tilliti til stjórnarhátta. Í þeim er að finna heildstætt yfirlit yfir þær kröfur sem Fjármálaeftirlitið gerir til innri stjórnarhátta fjármálafyrirtækja. Jafnframt veita tilmælin yfirsýn yfir brýnustu verkefni stjórnar, sem Fjármálaeftirlitið leggur áherslu á að sé sinnt af kostgæfni. Tilmælin eiga erindi við stjórnarmenn fjármálafyrirtækja og stjórnendur sem koma að daglegum rekstri þeirra.

Samkvæmt 54. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, ber stjórn fjármálafyrirtækis ábyrgð á starfsemi og stefnumótun þess, svo sem áhættustefnu og að til staðar sé virkt kerfi innra eftirlits sem samræmist ákvæðum laga. Stjórn ber ábyrgð á að fullnægjandi eftirlit sé viðhaft með bókhaldi og að meðferð fjármuna félagsins sé í samræmi við lög og reglur. Stjórnin ber jafnframt ábyrgð á að stjórnarhættir og innra skipulag stuðli að skilvirkri og varfærinni stjórn fyrirtækisins, aðskilnaði starfa og að komið sé í veg fyrir hagsmunaárekstra. Leiðbeinandi tilmælum um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja er ætlað að skýra nánar og útfæra þær skyldur sem kveðið er á um í fyrrnefndri 54. gr. laganna og hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fullnægja þeim skyldum.

Leiðbeinandi tilmæli nr. 1/2016 um innri stjórnarhætti fjármálafyrirtækja byggja á viðmiðunarreglum frá Evrópsku bankaeftirlitsstofnuninni (EBA), EBA Guidelines on Internal Governance (GL44).

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica