Fréttir


Fréttir: 2009 (Síða 2)

Fyrirsagnalisti

7.9.2009 : Nýtt verklag við skráningu hæfra fjárfesta

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á nýju verklagi við framkvæmd e. og f. liðar 9. tl. 43. gr. og 53. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti (vvl.), en eins og fram kemur í 1. mgr. 53. gr. vvl. ber Fjármálaeftirlitinu að halda skrá yfir þá einstaklinga og þau litlu og meðalstóru fyrirtæki sem það hefur viðurkennt sem hæfa fjárfesta. Skrá Fjármálaeftirlitsins er aðgengileg útgefendum verðbréfa í þeim tilgangi að bjóða hæfum fjárfestum að vera með í útboði án þess að útbúa lýsingu. Lesa meira

2.9.2009 : Staða lífeyrissjóðanna árið 2008

Á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins er að finna skýrslu um ársreikninga lífeyrissjóða fyrir árið 2008. Þar er jafnframt að finna excel skjal sem inniheldur talnaefni skýrslunnar.

Lesa meira

19.8.2009 : Fjármálaeftirlitið veitir Capacent Glacier hf. starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið hefur veitt Capacent Glacier hf., kt. 560209-0530, Borgartúni 27, 105 Reykjavík, starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki, samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. Lesa meira

14.8.2009 : Viðurlagamál hjá Fjármálaeftirlitinu frá áramótum

Rannsóknir á hugsanlegum brotum á lögum á fjármálamarkaði eru stór þáttur í starfsemi Fjármálaeftirlitsins. Sé talið að um brot sé að ræða getur slíkum málum ýmist lokið með stjórnvaldsviðurlögum, sáttum eða að þeim sé vísað til ákæruvalds. Eftirfarandi er yfirlit yfir þau viðurlagamál sem hefur verið lokið hjá Fjármálaeftirlitinu frá áramótum. Lesa meira

30.7.2009 : Framlenging á gildistíma yfirtökutilboðs Lur Berri Iceland ehf.

Fjármálaeftirlitinu hefur borist beiðni af hálfu Rekstrarfélags Nýja Kaupþings banka hf. f.h. sjóðanna Kaupþing ÍS-5, Kaupþing ÍS-15 og ICEQ verðbréfasjóðs, Gildi-Lífeyrissjóðs, Sameinaða Lífeyrissjóðsins og Stafir lífeyrissjóðs, um að framlengja gildistíma yfirtökutilboðs Lur Berri Iceland ehf., dags. 25. júní 2009, sem rennur út kl. 16.00 í dag. Tilefni beiðnar ofangreindra aðila er að þeir hafa krafist hluthafafundar í þeim tilgangi að ræða yfirtökutilboðið. Lesa meira

23.7.2009 : Umræðuskjöl CEIOPS vegna nýrrar tilskipunar um vátryggingastarfsemi

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á umræðuskjölum CEIOPS sem hægt er að nálgast á heimasíðu þess. Um er að ræða tillögur að ráðgjöf til Framkvæmdastjórnar ESB vegna nánari útfærslu á nýrri tilskipun um vátryggingastarfsemi (svokallaðri Solvency II tilskipun) sem samkomulag náðist um á Evrópuþinginu 22. apríl sl. Hagsmunaaðilum gefst kostur á að gera athugasemdir við efni ráðgjafarinnar. Lesa meira

20.7.2009 : Upplýsingar um hagnað og arðgreiðslur vátryggingafélaga vegna áranna 2006-2008

Vegna fréttaflutnings í fjölmiðlum síðastliðna helgi um arðgreiðslur vátryggingafélaga og hlutfall þeirra af hagnaði, telur Fjármálaeftirlitið rétt að birta upplýsingar um hagnað og arðgreiðslur þriggja stærstu vátryggingafélaganna vegna áranna 2006-2008.

Lesa meira

20.7.2009 : Fjármálagerningar gefnir út milli gömlu og nýju bankanna eigi síðar en þann 14. ágúst 2009

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að fjármálagerningar um uppgjör vegna ráðstöfunar eigna og skulda gömlu bankanna til nýju bankanna skulu gefnir út af hálfu aðila eigi síðar en þann 14. ágúst 2009. Lesa meira

17.7.2009 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns Sjóvár-Almennra trygginga hf. kt. 701288-1739 til SA trygginga hf. (nýtt og óskráð félag)

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á auglýsingu sem birtist í Lögbirtingablaðinu 9. júlí sl. vegna fyrirhugaðrar yfirfærslu vátryggingastofns Sjóvár-Almennra trygginga hf. til SA trygginga hf., nýs félags sem taka mun við vátryggingarekstri Sjóvár-Almennra trygginga. Texti auglýsingarinnar er svohljóðandi: Lesa meira

16.7.2009 : Samanlagt tap innlendu skaðatryggingafélaganna tæpir 50 milljarðar króna árið 2008

Innlendu skaðatryggingafélögin (vátryggingafélög í annarri starfsemi en líftryggingastarfsemi) töpuðu samanlagt 49,6 ma.kr. á síðasta ári. Til samanburðar var samanlagður hagnaður félaganna 20,3 ma.kr. árið 2007.

Lesa meira

9.7.2009 : Athugasemd við ummæli

Þór Sigfússon, fyrrum forstjóri Sjóvár-Almennra trygginga hf. segir í viðtali við Vísi hinn 7. júlí síðastliðinn: "Allar fjárfestingar voru gerðar í samræmi við Fjármálaeftirlitið sem fékk öll gögn í hendurnar varðandi fjárfestingar Sjóvár." Lesa meira

8.7.2009 : Vegna umfjöllunar um málefni tengd Sjóvá-Almennum tryggingum hf.

Vegna umfjöllunar fjölmiðla um mál sem Fjármálaeftirlitið hafði til rannsóknar og sneri m.a. að Sjóvá-Almennum tryggingum hf. telur Fjármálaeftirlitið rétt að fram komi að málinu var vísað til embættis sérstaks saksóknara samkvæmt ákvörðun stjórnar Fjármálaeftirlitsins þann 25. mars sl. Lesa meira

3.7.2009 : Fjármálaeftirlitið skipar SPM bráðabirgðastjórn

Með vísan til 100 gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, eins og þeim var breytt með lögum nr. 44/2009, skipar Fjármálaeftirlitið þriggja manna bráðabirgðastjórn sem fer ein með sömu heimildir að lögum og eftir samþykktum sparisjóðsins og stjórn og fundur stofnfjáreigenda Sparisjóðs Mýrasýslu hefði ella haft á hendi Lesa meira

1.7.2009 : Skýrsluskil um framkvæmd innheimtustarfsemi

Fjármálaeftirlitið fer með almennt eftirlit með því að aðilar tilgreindir í 1. mgr. 16. gr. innheimtulaga nr. 95/2008 fari að innheimtulögum, sbr. 15. gr. laganna. Lesa meira

25.6.2009 : Fjármálaeftirlitið (FME) birtir upplýsingar um iðgjöld og samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga á Íslandi 2004 - 2007

FME hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um starfsemi erlendra vátryggingafélaga á Íslandi árin 2004-2007. Félög þessi hafa móðurstöðvar sínar á Evrópska efnahagssvæðinu og hafa heimild til starfsemi á Íslandi á grundvelli VII. kafla laga nr. 60/1994 um vátryggingastarfsemi. Lesa meira

23.6.2009 : Rós Invest hf. fær starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða

Fjármálaeftirlitið veitti þann 12. júní 2009 Rós Invest hf., kt. 691208-0520, Borgartúni 25, 105 Reykjavík, starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt 7. tölul. 1. mgr. 4. gr., sbr. 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. og 2. tölul. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Lesa meira

22.6.2009 : Fjármálaeftirlitið vekur athygli á reglum nr. 529/2009 um breytingu á reglum nr. 903/2004 um mat á tjónaskuld og gagnaskil í því sambandi

Fjármálaeftirlitið hefur endurskoðað þá útreikninga sem liggja að baki lágmörkum tjónaskuldar í lögboðnum ökutækjatryggingum sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr. reglna nr. 903/2004 um mat á tjónaskuld og gagnaskil í því sambandi. Lesa meira

19.6.2009 : Námskeið fyrir rekstrarfélög verðbréfasjóða

Fjármálaeftirlitið hélt nýverið námskeið fyrir starfsmenn rekstrarfélaga verðbréfasjóða þar sem farið var yfir helstu atriði í útfyllingu skýrslna um sundurliðun fjárfestinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Námskeiðið var haldið í ráðstefnusal Norræna hússins og mættu tæplega 40 manns frá níu rekstrarfélögum. Þátttakendur voru meðal annars framkvæmdastjórar rekstrarfélaganna, sjóðstjórar og aðrir er koma að útfyllingu skýrslnanna.

Lesa meira

18.6.2009 : Rarik ohf. veitt innheimtuleyfi

Fjármálaeftirlitið hefur veitt eftirfarandi fyrirtæki innheimtuleyfi samkvæmt innheimtulögum, nr. 95/2008: Rarik ohf., kt. 520269-2669, Bíldshöfða 9, 110 Reykjavík. Lesa meira

15.6.2009 : Endanlegur frestur veittur til að ljúka skilmálum fjármálagernings um uppgjör

Fjármálaeftirlitinu hefur reynst nauðsynlegt að fresta endanlegu uppgjöri á milli nýju bankanna og gömlu bankanna, eins og nánar hefur verið tilgreint í ákvörðunum eftirlitsins þann 6. mars 2009 og 15. maí 2009. Í síðarnefndu ákvörðuninni var sagt að endanleg ákvörðun um frest yrði tekin eigi síðar en í dag. Lesa meira
Síða 2 af 6


Þetta vefsvæði byggir á Eplica