Allt


Allt: desember 2019

Fyrirsagnalisti

30.12.2019 : Brot fjárfestingarsjóðs í rekstri Landsbréfa hf. gegn a. lið 1. tl. 4. mgr. 59. gr. laga nr. 128/2011

Fjármálaeftirlitinu barst tilkynning frá Landsbréfum hf., mánudaginn 26. ágúst 2019, þess efnis að fjárfestingarsjóður í rekstri félagsins, Landsbréf – Markaðsbréf sértryggð, hefði farið fram úr lögbundnu hámarki fjárfestingarheimilda föstudaginn 23. ágúst 2019. 

Lesa meira

20.12.2019 : Tilkynning um óbreyttan sveiflujöfnunarauka

Undanfarið hefur hægt mjög á uppbyggingu sveiflutengdrar kerfisáhættu. Þó eru ekki merki um að sveiflutengd kerfisáhætta hafi dvínað. Með vísan til tilmæla fjármálastöðugleikaráðs frá 17. desember 2019 tilkynnti Fjármálaeftirlitið í dag um óbreyttan sveiflujöfnunarauka. 

Lesa meira

20.12.2019 : Niðurstaða athugunar á aðgerðum Landsbankans hf. gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Fjármálaeftirlitið hóf vettvangsathugun hjá Landsbankanum hf. í janúar 2019. Niðurstaða lá fyrir í október 2019.

Lesa meira

20.12.2019 : Niðurstaða athugunar á aðgerðum Kviku banka hf. gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Fjármálaeftirlitið hóf vettvangsathugun hjá Kviku banka hf. í maí 2019. Niðurstaða lá fyrir í desember 2019.

Lesa meira

20.12.2019 : Niðurstaða athugunar á aðgerðum Íslandsbanka hf. gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Fjármálaeftirlitið hóf vettvangsathugun hjá Íslandsbanka hf. í mars 2019. Niðurstaða lá fyrir í desember 2019.

Lesa meira

20.12.2019 : Fjármálaeftirlitið gefur út drög að viðmiðum og aðferðafræði Fjármálaeftirlitsins vegna könnunar- og matsferlis hjá fjármálafyrirtækjum

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 6/2019 sem inniheldur drög að uppfærðum viðmiðum og aðferðafræði Fjármálaeftirlitsins vegna könnunar- og matsferlis (SREP) hjá fjármálafyrirtækjum. Fjármálaeftirlitið hefur einnig sent dreifibréf til fjármálafyrirtækja þar sem þeim er gefinn kostur á að gera athugasemdir við drögin. Óskað er eftir því að athugasemdir umsagnaraðila berist eftirlitinu eigi síðar en 7. janúar næstkomandi.

Lesa meira

20.12.2019 : Umræðuskjal IOSCO í tilefni af fyrirhugaðri útgáfu á skýrslu um hagsmunaárekstra og hlítingaráhættu

Alþjóðasamtök verðbréfaeftirlita, IOSCO, hafa birt umræðuskjal vegna fyrirhugaðrar útgáfu á skýrslu um hagsmunaárekstra og hlítingaráhættu sem fylgir fjármögnun með útgáfu skuldabréfa með aðkomu milligönguaðila, s.s. verðbréfafyrirtækja. IOSCO býður aðilum að senda umsagnir um efni skjalsins til og með 16. febrúar 2020. 

Lesa meira

17.12.2019 : Samkomulag um sátt vegna brots Arion banka hf. á 2. mgr. 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 14. nóvember 2019 gerðu Fjármálaeftirlitið og Arion banki hf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 2. mgr. 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Lesa meira

17.12.2019 : Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga nr. 100/2016

Fjármálaeftirlitið hefur uppreiknað evrufjárhæðir laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi í samræmi við fyrirmæli laganna. Eftirfarandi eru uppreiknaðar viðmiðunarfjárhæðir laganna í íslenskum krónum sem gilda fyrir árið 2020.

Lesa meira

16.12.2019 : Jólahefti Fjármála, rits Fjármálaeftirlitsins er komið út

Jólahefti Fjármála, rits Fjármálaeftirlitsins er komin út. Í blaðinu er meðal annars að finna greinarnar: Hugleiðingar um kostnað og kröfur til lífeyrissjóða, Af eignum (og skuldum) lífeyrissjóða, Athugun á fjárfestingarkostum fyrir almenna fjárfesta á Íslandi og Heimild Fjármálaeftirlitsins til að ljúka máli með sátt.

Lesa meira

12.12.2019 : Tilkynning um endurútgefið starfsleyfi Íslenskra verðbréfa hf.

Íslensk verðbréf hf., kt. 610587-1519, hafa afsalað sér heimildum félagsins til: 

  • sölutryggingar í tengslum við útgáfu fjármálagerninga og/eða útboð fjármálagerninga, sbr. f-lið 1. töluliðs 1. mgr. 25. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki,
  • veitingar lánsheimilda, ábyrgða eða lána til fjárfestis þannig að hann geti átt viðskipti með einn eða fleiri fjármálagerninga ef verðbréfafyrirtæki sem veitir lánsheimildina eða lánið annast viðskiptin, sbr. b-lið 2. töluliðs 1. mgr. 25. gr. laga um fjármálafyrirtæki, og
  • þjónustu í tengslum við sölutryggingu, sbr. d-lið 2. töluliðs 1. mgr. 25. gr. laga um fjármálafyrirtæki.
Lesa meira

10.12.2019 : Lokað kl. 14 vegna veðurs

Vegna veðurs verður Fjármálaeftirlitið lokað frá og með kl. 14.00 í dag. 

Lesa meira

10.12.2019 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu hluta vátryggingastofns

Hér með tilkynnist um yfirfærslu hluta vátryggingastofns frá Ageas Insurance Limited til RiverStone Insurance (UK) Limited. Fyrirhuguð yfirfærsla er í samræmi við tilkynningu dags. 2. desember 2019 frá breska fjármálaeftirlitinu Prudential Regulation Authority.

Lesa meira

5.12.2019 : Ný gögn um íslenska banka í evrópskum samanburði

Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (European Banking Authority, EBA) hefur birt í sjötta sinn upplýsingar um rekstur og efnahag 131 banka á Evrópska efnahagssvæðinu. Birtar eru upplýsingar um hvern og einn banka. Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn eru í annað sinn með í þessum samanburði.

Lesa meira

2.12.2019 : Lífeyrissparnaður nam rúmlega 5.000 milljörðum kr. við lok þriðja ársfjórðungs 2019

Fjármálaeftirlitið hefur birt upplýsingar um heildareignir samtryggingar- og séreignarsparnaðar lífeyrissjóða og sundurliðun þeirra miðað við lok þriðja ársfjórðungs 2019 ásamt sambærilegum gögnum er ná aftur til þriðja ársfjórðungs 2017. Hér er einnig stutt samantekt þeirra upplýsinga sem þar er að finna.

Lesa meira

2.12.2019 : Gagnatöflur vátryggingafélaga - þriðji ársfjórðungur 2019

Fjármálaeftirlitið hefur birt gagnatöflur íslenskra vátryggingafélaga á samandregnu formi fyrir þriðja ársfjórðung 2019. Gagnatöflurnar byggja á ársfjórðungslegum gagnaskilum vátryggingafélaga á móðurfélagsgrunni. Hér er einnig samantekt um þróun helstu stærða úr rekstri skaðatryggingafélaga og líftryggingafélaga á þriðja ársfjórðungi þessa árs.

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica