Allt


Allt: mars 2017

Fyrirsagnalisti

28.3.2017 : Nýjar reglur og breytt gagnaskil vegna fyrirgreiðslna fjármálafyrirtækis til venslaðra aðila

Fjármálaeftirlitið hefur sett nýjar reglur um fyrirgreiðslur fjármálafyrirtækis til venslaðra aðila, nr. 247/2017, byggðar á lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Við gildistöku reglnanna falla úr gildi eldri reglur um sama efni, nr. 162/2011.

Lesa meira

27.3.2017 : Vefritið Fjármál er komið út

Fjármál, vefrit Fjármálaeftirlitsins, er komið út með fjölbreytilegu efni. Greinin: Hverjir eiga erindi í stjórn lífeyrissjóðs? er skrifuð af þeim Helgu Rut Eysteinsdóttur, lögfræðingi á eftirlitssviði, Hrafnhildi S. Mooney sérfræðingi á greiningarsviði og Maríu Finnsdóttur, sérfræðingi í fjárhagslegu eftirliti.  Þá skrifar Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfræðingur á eftirlitssviði, grein sem nefnist FinTech – framtíð fjármálagerninga og Björn Z. Ásgrímsson, sérfræðingur í áhættugreiningu skrifar grein sem ber yfirskriftina Lífeyriskerfið – Áhætta sjóðfélaga . Ritinu lýkur á ritdómi um bókina Naked Statistics eftir Charles Wheelan en dóminn ritar Jón Ævar Pálmason, forstöðumaður á greiningarsviði Fjármálaeftirlitsins.

Lesa meira

24.3.2017 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Valitor hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Valitor hf. með bréfi dagsettu hinn 4. ágúst 2016. Athugunin beindist að framfylgni Valitor hf. við lög nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka vegna færsluhirðingar félagsins erlendis, sbr. einnig leiðbeinandi tilmæli Fjármálaeftirlitsins nr. 5/2014 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Lesa meira

23.3.2017 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

Lesa meira

22.3.2017 : Niðurstöður athugunar á tölvuöryggi Kauphallar Íslands

Fjármálaeftirlitið hefur í samstarfi við fjármálaeftirlit Svíþjóðar, Danmerkur og Finnlands, þar sem Nasdaq Nordic rekur kauphallir, framkvæmt athugun á öryggi tölvukerfa á grundvelli samstarfssamnings um eftirlit með kauphöllum Nasdaq á Norðurlöndunum.

Lesa meira

20.3.2017 : Vegna fréttar fyrr í dag

Ónákvæmni gætti í frétt Fjármálaeftirlitsins fyrr í dag þar sem fjallað var um kaup fjárfesta á tæplega 30% eignarhlut í Arion banka. Í fréttinni sagði að umræddum hlutum fylgdi ekki atkvæðisréttur, en hið rétta er að Fjármálaeftirlitið hefur vitneskju um þetta atriði að því er varðar þrjá stærstu aðilana, en hefur ekki upplýsingar um þetta atriði varðandi þann fjórða.

Lesa meira

20.3.2017 : Kaup á eignarhlut í Arion banka

Í tilefni frétta af kaupum á eignarhlut í Arion banka vill Fjármálaeftirlitið koma eftirfarandi á framfæri.

Lesa meira

16.3.2017 : Drög að reglum vegna tæknilegra framkvæmdarstaðla sem fylgja Solvency II

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út fjögur umræðuskjöl, nr. 3 - 6/2017. Umræðuskjölin innihalda drög að reglum til að innleiða tæknilega framkvæmdarstaðla sem fylgja Solvency II löggjöf ESB. Reglurnar verða settar með stoð í lögum nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi. 

Lesa meira

14.3.2017 : Niðurstöður athugunar hjá Kviku banka hf. á tilteknum þáttum í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Fjármálaeftirlitið lauk athugun hjá Kviku banka hf. (hér eftir Kvika) í febrúar 2017. Athugunin beindist að tilteknum þáttum í aðgerðum Kviku gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. lög nr. 64/2006. Í athuguninni var lögð sérstök áhersla á könnun Kviku á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn sína, reglubundið eftirlit með samningssambandinu við viðskiptamenn, tilkynningarskyldu og þjálfun starfsfólks. 

Lesa meira

10.3.2017 : Fjármálaeftirlitið hefur metið VÍS hf. hæft til að fara með virkan eignarhlut í Kviku banka hf. Akta sjóðum hf. og Júpíter rekstrarfélagi hf.

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að Vátryggingafélag Íslands hf., kt. 690689-2009, sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í Kviku banka hf. sem nemur allt að 33%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.  

Lesa meira

10.3.2017 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns:
Yfirfærsla á hluta líftryggingastofns frá Scottish Equitable plc. til Rothesay Life plc.

Lesa meira

9.3.2017 : Niðurstöður athugunar á innri endurskoðun Kviku banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á innri endurskoðun hjá Kviku banka hf. í nóvember 2016. Markmið athugunarinnar var að kanna hvernig innri endurskoðun bankans væri háttað og hvort hún væri í samræmi við 16. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki og leiðbeinandi tilmæli nr. 3/2008 um störf endurskoðunardeildar fjármálafyrirtækja. 

Lesa meira

6.3.2017 : Engar vísbendingar um upplýsingaleka

Vegna fréttar í Morgunblaðinu í morgun, vill Fjármálaeftirlitið koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri er varða Borgun hf. og það verklag sem almennt er farið eftir hjá stofnuninni þegar upp koma hugsanleg refsimál.

Lesa meira

3.3.2017 : Skráning lánveitenda og lánamiðlara

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á gildistöku laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda þann 1. apríl 2017.  Með lögunum er það gert að skilyrði til að mega veita fasteignalán til neytenda í atvinnuskyni að aðili hafi verið skráður af Fjármálaeftirlitinu. Hið sama á við um aðila sem vilja stunda miðlun slíkra lána. Þó geta lánastofnanir, Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög veitt fasteignalán án undangenginnar skráningar auk þess geta lánastofnanir, og í vissum tilvikum lögmenn og endurskoðendur, stundað lánamiðlun án undangenginnar skráningar.  

Lesa meira

3.3.2017 : Fjármálaeftirlitið birtir áætlun um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2017 – 2018

Til að auka upplýsingagjöf til eftirlitsskyldra aðila mun Fjármálaeftirlitið framvegis taka upp þá nýjung að birta áætlun um setningu reglna og leiðbeinandi tilmæla en áætlunin gildir til næstu tveggja ára. Áætlunin hefur að geyma heiti allra reglna og leiðbeinandi tilmæla sem unnin verða á þessu tímabili, flokkað eftir mörkuðum og með áætlaða tímasetningu um það hvenær viðkomandi verkefni lýkur. Einnig eru í áætluninni stuttar skýringar/athugasemdir til að veita viðbótarupplýsingar um uppruna einstakra verkefna.

Lesa meira

2.3.2017 : Nýjar reglur um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja

Þann 8. febrúar sl. samþykkti stjórn Fjármálaeftirlitsins nýjar reglum um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja samkvæmt lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Reglur nr. 150/2017 voru birtar í Stjórnartíðindum þann 23. febrúar sl. Við gildistöku þeirra féllu úr gildi reglur nr. 887/2012 um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja.

Lesa meira

1.3.2017 : Tilkynning um samruna Varðar líftrygginga hf. og Okkar líftrygginga hf.

Fjármálaeftirlitið veitti þann 28. febrúar 2017 leyfi fyrir samruna Varðar líftrygginga hf. og Okkar líftrygginga hf. á grundvelli 35. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi. 

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica