Allt


Allt: 2017

Fyrirsagnalisti

28.12.2017 : Uppreiknaðar evrufjárhæðir laga nr. 100/2016

Fjármálaeftirlitið hefur uppreiknað evrufjárhæðir laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi í samræmi við fyrirmæli laganna.  Eftirfarandi eru uppreiknaðar viðmiðunarfjárhæðir laganna í íslenskum krónum sem gilda fyrir árið 2018.

Lesa meira

21.12.2017 : Yfirlýsing ESMA vegna CFD samninga og tvíundar valrétta sem bjóðast almennum fjárfestum

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitið (ESMA) hefur gefið út yfirlýsingu vegna vinnu sem fram fer vegna markaðssetningar CFD samninga (contracts for difference) og tvíundar valrétta (e. binary options) sem bjóðast almennum fjárfestum. ESMA hefur haft markaðssetningu á þessum fjármálagerningum til skoðunar um nokkurn tíma og hafa nokkur ríki innan Evrópusambandsins ákveðið að setja henni sérstakar skorður. Þrátt fyrir þær skorður telur ESMA að öryggi fjárfesta sé ekki nægilega vel tryggt og hefur í hyggju að nýta sér 40. grein MiFIR reglugerðarinnar til að bæta úr því. Nánar til tekið hyggst ESMA skoða leiðir til að:

  1. Banna markaðssetningu, dreifingu og sölu á tvíundar valréttum til almennra fjárfesta; og
  2. Setja skorður á markaðssetningu, dreifingu og sölu á CFD samningum.

Lesa meira

20.12.2017 : TRS II gagnaskil í raunumhverfi

Fjármálaeftirlitið hefur opnað fyrir TRS II gagnaskil í raunumhverfi til prófana fram að áramótum. Sérstök athygli er vakin á því að auðkenni gagnaskilanna er 458 í raunumhverfi, sem er annað en í prófunarumhverfi. Skilaskyldir aðilar eru hvattir til að prófa að senda gögn inn í gegnum raunumhverfið fyrir áramót. Að loknu prófunartímabili verður lokað fyrir raunumhverfið þann 2. janúar 2018 og prófunargögn hreinsuð út. 

Lesa meira

11.12.2017 : Framsetning markaðsefnis og upplýsingagjöf til viðskiptavina

Fjármálaeftirlitið hefur sent rekstrarfélögum verðbréfasjóða dreifibréf þar sem tilgreindar eru þær kröfur sem lög og reglur gera til framsetningu á markaðsefni og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

Lesa meira

8.12.2017 : Endurbætur á Basel III regluverkinu samþykktar

Yfirstjórn Basel nefndarinnar um bankaeftirlit hefur nú samþykkt endurbætur á Basel III alþjóðlega regluverkinu með breytingum sem samþykktar voru þann 7. desember sl. Endurbætur þessar hafa verið í vinnslu allt frá fjármálakrísunni árið 2008. Samþykktin á endurbótunum er talin mikilvægur áfangi til þess að stuðla að fjármálastöðugleika, bæta gagnsæi ásamt því að styrkja og auka tiltrú á alþjóðlega bankakerfinu.  

Lesa meira

8.12.2017 : Tilkynningar um brot á fjármálamarkaði

Fjármálaeftirlitið hefur opnað vefsvæði þar sem hægt er að tilkynna stofnuninni um brot, grun um brot og tilraunir til brota á lögum og stjórnvaldsfyrirmælum sem gilda um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi. Er þetta gert í samræmi við 13. gr. a laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Lesa meira

5.12.2017 : Kaupaukagreiðslur, netöryggi og atferlishagfræði í Fjármálum

Nýtt tölublað Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlitsins, er komið út. Í blaðinu fjalla þeir Andrés Þorleifsson og Gísli Örn Kjartansson, sem báðir eru lögfræðingar á eftirlitssviði Fjármálaeftirlitsins, um kaupaukagreiðslur og hámark þeirra. Þá skrifar Stella Thors, sérfræðingur í áhættugreiningu, um mikilvægi þess að setja netöryggi í forgang. Að lokum skrifar Hallsteinn Arnarson, sérfræðingur í áhættugreiningu, grein sem ber yfirskriftina: Richard H. Thaler og atferlishagfræðin: Tökum við alltaf skynsamlegar ákvarðanir varðandi eigin fjármál? Þar segir hann frá kenningum Richards H. Thaler sem nýlega hlaut Nóbelsverðlaunin í hagfræði.

Lesa meira

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni tveggja fjárfestingarsjóða í rekstri Stefnis hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Stefnis hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tveggja fjárfestingarsjóða í rekstri Stefnis hf. við 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðs að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðanna um síðastliðin áramót. 

Lesa meira

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni verðbréfasjóðs í rekstri Landsbréfa hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Landsbréfa hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tiltekins verðbréfasjóðs í rekstri Landsbréfa hf. við  2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðsins að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðsins um síðastliðin áramót.

Lesa meira

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni tveggja sjóða í rekstri GAMMA Capital Management hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi GAMMA Capital Management hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni þriggja sjóða í rekstri GAMMA Capital Management hf. við fjárfestingarheimildir 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðanna um síðastliðin áramót.

Lesa meira

1.12.2017 : Niðurstaða athugunar á fylgni fjárfestingarsjóðs í rekstri Júpíter rekstrarfélags hf. við tilteknar fjárfestingarheimildir laga

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á starfsemi Júpíter rekstrarfélags hf. með bréfi dagsettu hinn 13. febrúar 2017. Athugunin beindist að fylgni tiltekins fjárfestingarsjóðs í rekstri Júpíter rekstrarfélags hf. við fjárfestingarheimildir 1. mgr. 59. gr., sbr. 2. og 4. tölul. 40. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Í nefndum lagaákvæðum eru settar þær takmarkanir á eignasafn sjóðs að honum er hvorki heimilt að eignast meira en 10% af skuldaskjölum einstakra útgefenda verðbréfa, þó aldrei umfram 25% í hverri útgáfu, né meira en 10% af peningamarkaðsgerningum einstakra útgefenda. Athugunin miðaðist við eignasafn sjóðsins um síðastliðin áramót.

Lesa meira

29.11.2017 : Niðurstaða athugunar á hvort breytingar á stýrivöxtum hafi haft áhrif á þróun útlánavaxta hjá þremur bönkum og tveimur sparisjóðum

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á hvort breytingar á stýrivöxtum Seðlabanka Íslands hafi haft áhrif á þróun útlánavaxta hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf., Landsbankanum hf., Sparisjóði Austurlands hf. og Sparisjóði Strandamanna ses. í september 2017. Markmið athugunarinnar var að skoða sérstaklega hvort starfsemi banka og sparisjóða að þessu leyti væri í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig hvort þessir aðilar uppfylltu skilyrði 19. gr. laga nr. 161/2002 en þar kemur fram að fjármálafyrirtæki skuli starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði.

Lesa meira

29.11.2017 : Fjármálaeftirlitið gefur út nýjar tæknistaðlareglur og reglur um útreikninga á vogunarhlutfalli fjármálafyrirtækja

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út sjö nýjar reglur um útreikning á vogunarhlutfalli fjármálafyrirtækja og tæknilega staðla vegna: markaðsáhættu, notkunar á innri líkönum, vörpunar lánshæfismats við útreikning á eiginfjárkröfum vegna útlánaáhættu, yfirfærðrar útlánaáhættu vegna verðbréfunar, gagnaskila fjármálafyrirtækja (breytingareglur) og upplýsingaskyldu fjármálafyrirtækja (breytingareglur). 

Lesa meira

28.11.2017 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns

Hér með tilkynnist um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns:

Yfirfærsla líftryggingastofns frá Reliance Mutual Insurance Society Limited til LCCG New Lifeco Limited.

Lesa meira

27.11.2017 : Samkomulag um sátt vegna brots á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki

Hinn 11. október 2017 gerðu Fjármálaeftirlitið og Kvika banki, hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 57. gr. a laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.)

Lesa meira

22.11.2017 : Upplýsingar frá FATF um áhættusöm ríki

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á yfirlýsingu Financial Action Task Force (FATF) sem samþykkt var í kjölfar fundar hins alþjóðlega framkvæmdahóps hinn 3. nóvember sl. 

Lesa meira

22.11.2017 : Breyting á álagningu dagsekta vegna reglubundinna gagnaskila

Hinn 1. janúar 2018 verður breyting á framkvæmd Fjármálaeftirlitsins við álagningu dagsekta á eftirlitsskylda aðila vegna dráttar á reglubundnum gagnaskilum. Fjárhæðir dagsekta munu frá þeim tíma taka mið af stærð og fjárhagslegum styrkleika viðkomandi og nema frá 25.000 krónur til 100.000 krónum á dag. 

Lesa meira

20.11.2017 : Umræðuskjal um uppfærð viðmið og aðferðafræði vegna könnunar- og matsferlis hjá fjármálafyrirtækjum

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal sem inniheldur drög að uppfærðum viðmiðum og aðferðafræði Fjármálaeftirlitsins vegna könnunar- og matsferlis hjá fjármálafyrirtækjum (SREP). Skjalið er nr.16/2017 og er að finna undir umræðuskjöl á vef Fjármálaeftirlitsins.

Lesa meira

17.11.2017 : Niðurstöður athugunar á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Lykli fjármögnun hf. (áður Lýsing hf.).

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á verðmati lausafjármuna við vörslusviptingu hjá Lykli fjármögnun hf. (hér eftir félagið) í janúar 2017. 

Lesa meira
Síða 1 af 7

Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica