Allt


Allt: maí 2016

Fyrirsagnalisti

31.5.2016 : Fjármálaeftirlitið birtir aðferðafræði og almenn viðmið vegna framkvæmdar könnunar- og matsferlis FME

Fjármálaeftirlitið hefur birt aðferðafræði sína og almenn viðmið vegna framkvæmdar könnunar- og matsferlis stofnunarinnar. Tilgangur skjalsins er að skilgreina og kynna aðferðafræði og framkvæmd könnunar- og matsferlis Fjármálaeftirlitsins. Aðferðafræðin byggir á viðmiðunarreglum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) um könnunar- og matsferli frá desember 2014 og vinnur Fjármálaeftirlitið samkvæmt þeim viðmiðunarreglum frá ársbyrjun 2016 þegar þær tóku gildi.

Lesa meira

27.5.2016 : Niðurstaða athugunar á útlánum Sparisjóðs Suður-Þingeyinga ses.

Fjármálaeftirlitið birti gagnsæistilkynningu á heimasíðu sinni hinn 10. febrúar 2016 þar sem gerð var grein fyrir niðurstöðum athugunar Fjármálaeftirlitsins á útlánum hjá Sparisjóði Suður-Þingeyinga ses.

Lesa meira

25.5.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots Marel hf. gegn 1. mgr. 87. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 11. maí 2016 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 1.500.000 krónur á Marel hf.  (Marel eða félagið) vegna brots gegn 1. mgr. 87. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.) með því að hafa látið hjá líða að birta tilkynningu, sem félaginu barst 29. október 2014 um breytingu á atkvæðisrétti, innan lögmæltra tímamarka.

Lesa meira

25.5.2016 : Athugun á umfangi þjónustu eftirlitsskyldra aðila við lögaðila sem skráðir eru í lágskattaríkjum og fjárfestingum þeirra í slíkum lögaðilum

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á umfangi þjónustu fjármálafyrirtækja við lögaðila sem skráðir eru í lágskattaríkjum í tilefni af opinberri umfjöllun um svonefnd Panama-skjöl, m.a. umfjöllun um þjónustu viðskiptabanka á Norðurlöndunum í tengslum við stofnun og rekstur svonefndra aflandsfélaga. Jafnframt óskaði Fjármálaeftirlitið eftir upplýsingum um umfang fjárfestinga lífeyrissjóða og vátryggingafélaga í slíkum lögaðilum.

Lesa meira

24.5.2016 : Ársfundur Fjármálaeftirlitsins 2016 verður haldinn 1. júní næstkomandi

Ársfundur Fjármálaeftirlitsins verður haldinn þann 1. júní næstkomandi klukkan 15:00 í Salnum í Kópavogi. Fundinn ávarpa Ásta Þórarinsdóttir, stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins og Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri. Þá mun Sven Erik Svedman, forseti ESA, Eftirlitsstofnunar EFTA, ávarpa fundinn sem sérstakur gestur.

Lesa meira

24.5.2016 : Niðurstöður athugunar á líftíma eigna og skuldbindinga samtryggingardeildar Stapa lífeyrissjóðs

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á eigna- og skuldbindingajöfnuði samtryggingardeildar Stapa lífeyrissjóðs í október 2015, einkum líftíma eigna og skuldbindinga. Markmið athugunarinnar var að skoða flökt sem var á meðallíftíma skuldbindinga sjóðsins samkvæmt álagsprófum Fjármálaeftirlitsins fyrir árin 2012 til 2014 og fá innsýn í það hvernig sjóðurinn fylgist með meðallíftíma eigna og skuldbindinga.

Lesa meira

24.5.2016 : Niðurstöður athugunar á líftíma eigna og skuldbindinga samtryggingardeildar Stafa lífeyrissjóðs

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á eigna- og skuldbindingajöfnuði samtryggingardeildar Stafa lífeyrissjóðs í október 2015, einkum líftíma eigna og skuldbindinga. Markmið athugunarinnar var að skoða flökt sem var á meðallíftíma skuldbindinga sjóðsins samkvæmt álagsprófum Fjármálaeftirlitsins fyrir árin 2012 til 2014 og fá innsýn í það hvernig sjóðurinn fylgist með meðallíftíma eigna og skuldbindinga.

Lesa meira

23.5.2016 : Nýjar reglur um kaupaukakerfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki

Þann 13. apríl sl. samþykkti stjórn Fjármálaeftirlitsins nýjar reglur um kaupaukakerfi samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki. Reglur nr. 388/2016 voru birtar í Stjórnartíðindum þann 12. maí sl.. Við gildistöku þeirra féllu úr gildi reglur nr. 700/2011 um kaupaukakerfi fjármálafyrirtækja. Hinar nýju reglur má nálgast hér.

Lesa meira

19.5.2016 : Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs árið 2016

Annar fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu 2016 var haldinn miðvikudaginn 18. maí í fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Á fundi ráðsins var farið yfir helstu áhættuþætti í fjármálakerfinu og greinargerð kerfisáhættunefndar til fjármálastöðugleikaráðs. Á heildina litið hefur dregið úr áhættu í fjármálakerfinu síðan fjármálastöðugleikaráð kom síðast saman. Þeir áhættuþættir sem taldir eru skipta mestu máli um þessar mundir eru merki um aukna spennu í þjóðarbúskapnum sem til lengdar getur aukið hættu á fjármálalegu ójafnvægi, sviptingar á alþjóðlegum mörkuðum sem gætu haft áhrif á aðgengi innlendra banka að erlendum lánsfjármörkuðum og aukið innstreymi fjármagns sem gæti ýtt undir aukna skuldsetningu innlendra aðila og dregið úr viðnámsþrótti þeirra í niðursveiflu.

Lesa meira

17.5.2016 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns:

Lesa meira

13.5.2016 : Niðurstaða athugunar á greiðslu kaupauka til tveggja framkvæmdastjóra Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Fjármálaeftirlitið tók til athugunar kaupaukagreiðslur Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (TM) sem veittar voru tveimur framkvæmdastjórum TM vegna ársins 2014. Hvor um sig fékk kaupauka sem nam 10% af árslaunum þrátt fyrir að hafa ekki náð tilskildum lágmarksárangri fyrir veitingu þeirra samkvæmt lykilmælikvörðum settum af stjórn TM í samræmi við kaupaukakerfi félagsins. TM rökstuddi veitingu kaupaukanna með tilvísan til 79. gr. a laga nr. 2/1995 um hlutafélög (hfl.) þ.e. að kaupaukakerfi TM væri undirskjal starfskjarastefnu félagsins sem stjórn gæti vikið frá enda hefði frávikið verið rökstutt sérstaklega með vísan til árangurs aðila í starfi og rökstuðningurinn skráður í gerðarbók stjórnar. Frávikið hefði jafnframt verið í fullu samræmi við skilyrði 55. gr. laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi (vtrl.) og reglur Fjármálaeftirlitsins nr. 299/2012 um kaupaukakerfi vátryggingafélaga. TM hefði því verið heimilt að víkja að nokkru frá ákvæði kaupaukakerfis félagsins um þetta efni.

Lesa meira

13.5.2016 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns

Með vísan til 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu líftryggingastofns:

Lesa meira

10.5.2016 : Gagnaskilakerfi komið í lag

Viðgerð er lokið á gagnaskilakerfi Fjármálaeftirlitsins og er það nú komið í lag. Lesa meira

10.5.2016 : Bilun í gagnaskilakerfi

Bilun hefur komið upp í gagnaskilakerfi Fjármálaeftirlitsins og er unnið að viðgerð. Kerfið er í gangi en gengur mjög hægt. Gert er ráð fyrir að kerfið ætti að vera komið í lag innan tveggja klukkustunda eða fyrir hálf tvö.

Lesa meira

6.5.2016 : Samkomulag um sátt vegna brots Fjarskipta hf. á 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Hinn 29. apríl 2016 gerðu Fjármálaeftirlitið og Fjarskipti hf., hér eftir nefndur málsaðili, með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 126. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.)

Lesa meira

3.5.2016 : Salka2 ehf. og Þorkell Magnússon hæf til að fara með virkan eignarhlut í Öldu sjóðum hf.

Hinn 29. apríl sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að Salka2 ehf. sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í Öldu sjóðum hf. sem nemur allt að 20%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica