Allt


Allt: janúar 2016

Fyrirsagnalisti

29.1.2016 : Fausto Parente ráðinn framkvæmdastjóri EIOPA

Stjórn Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar (EIOPA) hefur samþykkt að ráða Fausto Parente í starf framkvæmdastjóra stofnunarinnar. Hann var áður yfirmaður eftirlits, reglusetningar og stefnumótunar hjá ítalska vátryggingaeftirlitinu, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), 

Lesa meira

28.1.2016 : Annar kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins, vegna innleiðingar Solvency II

Annar kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins, vegna innleiðingar Solvency II, verður haldinn fimmtudaginn 11. febrúar nk. kl. 9:00 í húsakynnum Fjármálaeftirlitsins að Katrínartúni 2, þriðju hæð. Fundurinn er einkum ætlaður fulltrúum vátryggingafélaganna, ytri og innri endurskoðendum þeirra, sem og öðrum sem áhuga kunna að hafa.

Lesa meira

26.1.2016 : Afturköllun staðfestingar verðbréfasjóðsins Virðing Ríkisbréf – millilangur

Með vísan til 9. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, tilkynnist hér með að Fjármálaeftirlitið hefur þann 26. janúar 2016 afturkallað staðfestingu verðbréfasjóðsins Virðing Ríkisbréf - millilangur, sem starfræktur var af Rekstrarfélagi Virðingar hf., kt. 531109-2790, Borgartúni 29, 105 Reykjavík.

Lesa meira

26.1.2016 : Tilmæli fjármálastöðugleikaráðs um beitingu eiginfjárauka

Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs á árinu var haldinn 22. janúar 2016. Eftirfarandi tilmælum var beint til Fjármálaeftirlitsins.

Lesa meira

22.1.2016 : Dreifibréf um ráðstafanir til úrbóta á grundvelli 43. gr. laga nr. 128/2011

Fjármálaeftirlitið sendi hinn 11. janúar 2016 dreifibréf til rekstrarfélaga verðbréfasjóða . Í dreifibréfinu, sem sent var í framhaldi af dreifibréfi Fjármálaeftirlitsins hinn 4. desember 2015, voru nánari skýringar veittar varðandi  þær reglur sem gilda um ráðstafanir til úrbóta fari fjárfesting verðbréfa- eða fjárfestingarsjóðs fram úr leyfilegum mörkum sbr. 43. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði.

Lesa meira

20.1.2016 : Niðurstaða athugunar á notkun PC Crash skýrslna hjá vátryggingafélögum

Fjármálaeftirlitið ákvað að hefja athugun á notkun vátryggingafélaga á svonefndum PC Crash skýrslum í skaðabótamálum. Var það gert á grundvelli 1. mgr. 9. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Í þessu skyni óskaði Fjármálaeftirlitið eftir upplýsingum og viðeigandi gögnum frá vátryggingafélögum um notkun PC Crash skýrslna ásamt almennum sjónarmiðum vátryggingafélaganna og afstöðu til notkunar skýrslnanna.

Lesa meira

19.1.2016 : Reglur um hámarksútgreiðslufjárhæð og takmarkanir á útgreiðslum fjármálafyrirtækja vegna eiginfjárauka

Fjármálaeftirlitið hefur sett reglur um hámarksútgreiðslufjárhæð og takmarkanir á útgreiðslum fjármálafyrirtækja vegna eiginfjárauka , sbr. 7. mgr. 84. gr. a laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Reglurnar hafa verið samþykktar af stjórn Fjármálaeftirlitsins og birtar í Stjórnartíðindum. Reglurnar fjalla um það hvernig útgreiðslur fjármálafyrirtækja, s.s. arðgreiðslur eða kaupaukar, takmarkast ef fjármálafyrirtæki heldur ekki nægu eigin fé vegna eiginfjárauka.

Lesa meira

19.1.2016 : Umfjöllun um BRRD á vef Fjármálaeftirlitsins

Fjármálaeftirlitið hefur birt umfjöllun um tilskipun 2014/59/ESB um endurreisn og skilameðferð fjármálafyrirtækja (e. Bank Recovery and Resolution Directive) á vef sínum. Tilskipunin, sem oftast er nefnd BRRD, tók gildi innan Evrópusambandsins þann 1. janúar 2015.

Lesa meira

18.1.2016 : Stjórnvaldssekt vegna brots X ehf. gegn 2. mgr. 1. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga

Hinn 17. desember 2015 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins þá ákvörðun að leggja stjórnvaldssekt að fjárhæð 2.500.000 krónur á X ehf. vegna brots gegn 2. mgr. 1. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga með því að hafa miðlað vátryggingum á tímabilinu 26. febrúar 2013 og fram til loka mars 2015 án þess að hafa tilskilið starfsleyfi.

Lesa meira

18.1.2016 : Niðurstaða athugunar á sölu Arion banka hf. á hlutabréfum í Símanum hf.

Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi skal Fjármálaeftirlitið fylgjast með að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti.

Lesa meira

18.1.2016 : Annar kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins, vegna innleiðingar Solvency II

Annar kynningarfundur Fjármálaeftirlitsins, vegna innleiðingar Solvency II, verður haldinn miðvikudaginn 27. janúar nk. kl. 9:00 í húsakynnum Fjármálaeftirlitsins að Katrínartúni 2, þriðju hæð. Fundurinn er einkum ætlaður fulltrúum vátryggingafélaganna, ytri og innri endurskoðendum þeirra, sem og öðrum sem áhuga kunna að hafa.

Lesa meira

15.1.2016 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Landsbankanum hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Landsbankanum hf. með bréfi dagsettu hinn 23. júlí 2015. Athugunin beindist að tilteknum þáttum er varða eftirlit Landsbankans hf. samkvæmt lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Markmið athugunarinnar var að skoða hvort staðið hefði verið með viðunandi hætti að áreiðanleikakönnun, sem framkvæma skal við upphaf samningssambands, sem og hvort reglubundið eftirlit hefði átt sér stað í kjölfarið, sérstaklega með tilliti til þess hvort uppfærðra upplýsinga um viðskiptavini hefði verið aflað.

Lesa meira

14.1.2016 : Gagnaskilakerfi (skýrsluskilakerfi) FME verður lokað frá kl. 8:00 15. janúar n.k.

Vegna viðhalds verður gagnaskilakerfi (skýrsluskilakerfi) FME lokað frá kl. 8:00 15. janúar n.k. Stefnt er að því að opna kerfið eigi síðar en 18. janúar kl. 9:00. Þeim tilmælum er beint til notenda að vera vakandi fyrir villum eftir opnun kerfisins og senda ábendingu á hjalp@fme.is ef vart verður við eitthvað óvenjulegt. Notendur eru beðnir um að sýna biðlund á meðan á viðhaldi stendur.

Lesa meira

12.1.2016 : Niðurstaða athugunar á eftirliti með peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka hjá Arion banka hf. með bréfi dagsettu hinn 27. júlí 2015. Athugunin beindist að tilteknum þáttum er varða eftirlit Arion banka hf. samkvæmt lögum nr. 64/2006 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Markmið athugunarinnar var að skoða hvort staðið hefði verið með viðunandi hætti að áreiðanleikakönnun, sem framkvæma skal við upphaf samningssambands, sem og hvort reglubundið eftirlit hefði átt sér stað í kjölfarið, sérstaklega með tilliti til þess hvort uppfærðra upplýsinga um viðskiptavini hefði verið aflað.

Lesa meira

11.1.2016 : Niðurstaða athugunar á aðskilnaði starfssviða hjá Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á aðskilnaði starfssviða hjá Arion banka hf. í lok árs 2014. Markmið athugunarinnar var að kanna hvort aðskilnaður starfssviða hjá bankanum væri í samræmi við kröfur 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og 4. þáttar reglugerðar nr. 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sem Fjármálaeftirlitið hefur útfært nánar í leiðbeinandi tilmælum nr. 4/2014 um aðskilnað starfssviða. Athugunin beindist að aðskilnaði starfssviða í húsnæði bankans, aðskilnaði í stjórnun og  aðskilnaði gagna.  Að auki voru reglur, stefnur og önnur skjöl bankans þessu tengd skoðuð. Niðurstöður athugunarinnar lágu fyrir í desember 2015.

Lesa meira

11.1.2016 : Sænes ehf. og Grýtubakkahreppur hæfir til að fara með aukinn virkan eignarhlut í Sparisjóði Höfðhverfinga

 Hinn 8. janúar  sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að Sænes ehf. sé hæft til að fara með aukinn virkan eignarhlut í Sparisjóði Höfðhverfinga sem nemur allt að 33%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

8.1.2016 : Fjármálaeftirlitið hefur metið BLM Investment ehf. og tengda aðila hæfa til að fara með virkan eignarhlut í Lýsingu hf.

Hinn 30. desember sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að BLM Investment ehf., kt. 460813-1820, væri hæft til að fara með virkan eignarhlut með óbeinni hlutdeild í Lýsingu hf. sem nemur allt að 33%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki (fftl.) í gegnum eignarhald sitt í móðurfélagi Lýsingar hf, Klakka ehf. Auk þess hefur Fjármálaeftirlitið komist að þeirri niðurstöðu að móðurfélag BLM Investment ehf., Burlington Loan Management Ltd. sem átti fyrir 13,2% hlut í Klakka ehf., auk tengdra aðila, Deutsche International Finance (Ireland) Limited og Davidson Kempner Capital Management LP, séu hæf til að fara með allt að 50% virkan eignarhlut með óbeinni hlutdeild í Lýsingu hf.

Lesa meira

8.1.2016 : Niðurstöður athugunar á veð- og tryggingakerfi Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið hóf athugun á veð- og tryggingakerfi Arion banka hf. í febrúar 2015. Samkvæmt 17. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 (fftl.) skal fjármálafyrirtæki á hverjum tíma hafa yfir að ráða tryggu eftirlitskerfi með áhættu í tengslum við alla starfsemi sína, þ. á m. útlána- og mótaðilaáhættu.

Lesa meira

4.1.2016 : Solvency II hefur tekið gildi

Evrópska vátrygginga- og lífeyriseftirlitið (EIOPA) hefur birt fréttatilkynningu á vef sínum þar sem sagt er frá því að Solvency II, sem er nýtt regluverk á vátryggingamarkaði, hafi tekið gildi. Á vef EIOPA hefur einnig verið opnað nýtt svæði þar sem Solvency II er útskýrt fyrir leikmönnum.

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica