Allt


Allt: 2014

Fyrirsagnalisti

22.12.2014 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: Lesa meira

19.12.2014 : Umræðuskjal vegna leiðbeinandi tilmæla um starfsemi vísitölusjóða og kauphallarsjóða

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 15/2014 sem inniheldur drög að leiðbeinandi tilmælum um starfsemi vísitölusjóða og kauphallarsjóða (UCITS ETF). Tilmælin varða upplýsingagjöf vegna starfsemi vísitölusjóða og kauphallarsjóða (UCITS ETF) og er þeim ætlað að stuðla að því að slíkir sjóðir veiti fjárfestum upplýsingar í samræmi við bestu framkvæmd eins og hún hefur verið afmörkuð í viðmiðunarreglum Evrópska verðbréfa- og markaðseftirlitsins, ESMA/2014/937.

Lesa meira

18.12.2014 : Jólastyrkur

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að senda ekki rafrænt jólakort í ár. Í staðinn mun stofnunin veita Sjálfsbjörgu, landssambandi fatlaðra örlítinn stuðning núna þegar hátíð ljóss og friðar er að ganga í garð. Lesa meira

15.12.2014 : Fjármálaeftirlitið gefur út drög að reglum um ársreikninga lífeyrissjóða

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 14/2014, sem inniheldur drög að reglum um ársreikninga lífeyrissjóða. Umræðuskjalið felur í sér tillögu að heildarendurskoðun á gildandi reglum um ársreikninga lífeyrissjóða.

Lesa meira

10.12.2014 : Upplýsingafundur með eftirlitsskyldum aðilum vegna framgangs innleiðingar CRD IV og tengdra gagnaskila

Í morgun stóð Fjármálaeftirlitið fyrir kynningu fyrir eftirlitsskylda aðila á fjármálamarkaði sem skila þurfa gögnum á grundvelli CRD IV og afleiddra tæknistaðla.  Mæting var góð þrátt fyrir illviðri og slæma færð, en nokkuð var um afboðanir og er það miður að ekki komust allir sem hug höfðu á kynningu um þetta efni vegna veðurs.

Lesa meira

10.12.2014 : Fjármálaeftirlitið (FME) birtir upplýsingar um iðgjöld og samanlagða markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga á Íslandi 2008 - 2012

FME hefur tekið saman tölulegar upplýsingar um starfsemi erlendra vátryggingafélaga á Íslandi árin 2008-2012. Félög þessi hafa höfuðstöðvar sínar á Evrópska efnahagssvæðinu og hafa heimild til starfsemi á Íslandi á grundvelli IX. kafla laga nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi. Upplýsingarnar eru byggðar á gögnum sem fjármála- og/eða vátryggingaeftirlit í viðkomandi ríkjum sendu FME. Tekið skal fram að réttmæti gagnanna er á ábyrgð viðkomandi eftirlita. Meðfylgjandi töflum er ætlað að gefa mynd af umfangi starfsemi erlendra vátryggingafélaga hér á landi og þar með heildarstærð þeirra á markaði í einstökum greinum. Hafa ber í huga að markaðshlutdeild erlendra vátryggingafélaga getur tekið breytingum í takt við sveiflur á gengi íslensku krónunnar.

Lesa meira

8.12.2014 : Árétting til neytenda á vátryggingamarkaði um mikilvægi upplýstrar ákvörðunar við breytingu á líf- og/eða sjúkdómatryggingum

Athygli Fjármálaeftirlitsins hefur verið vakin á því að viðskiptavinir vátryggingafélaga (vátryggingatakar) í tilviki  líf- og sjúkdómatrygginga hafi á undanförnum mánuðum í nokkrum mæli fært sig á milli vátryggingafélaga. Við slíkar aðstæður er rétt að undirstrika mikilvægi upplýstrar ákvörðunar við töku vátrygginga.

Lesa meira

5.12.2014 : Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands endurnýja samstarfssamning sinn

Fjármálaeftirlitið og Seðlabanki Íslands hafa endurnýjað samstarfssamning sinn og var hann undirritaður hinn 1. desember síðastliðinn. Við sama tækifæri var einnig undirritað samkomulag Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins um framkvæmd lausafjáreftirlits lánastofnana.

Lesa meira

4.12.2014 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Íslenska eignastýringu hf., Gunner ehf. og Straum fjárfestingabanka hf. hæf til að fara með virkan eignarhlut í Íslenskum verðbréfum hf.

Fjármálaeftirlitið hefur hinn 24. nóvember sl. komist að þeirri niðurstöðu að félögin Íslensk eignastýring hf., Gunner ehf. og Straumur fjárfestingabanki hf. séu hæf til að fara með virkan eignarhlut í  Íslenskum verðbréfum hf. sem nemur 33%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002. Lesa meira

1.12.2014 : Niðurstöður álagsprófs á evrópsk vátryggingafélög

Evrópska eftirlitsstofnunin á lífeyris- og vátryggingamarkaði (EIOPA) hefur birt niðurstöðu álagsprófs á vátryggingafélög á Evrópska efnahagssvæðinu. Allar starfandi samstæður íslenskra vátryggingafélaga tóku þátt í svokölluðu kjarnaálagsprófi (e. core module) en auk þess prófaði EIOPA sérstaklega áhrif lágvaxtaumhverfis í þeim ríkjum þar sem slíkt á við.

Lesa meira

24.11.2014 : Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins birt

Eftirfarandi er sameiginleg fréttatilkynning frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Fjármálaeftirlitinu og Seðlabanka Íslands vegna ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins sem birt var í dag.

Lesa meira

20.11.2014 : Niðurstaða athugunar á lánveitingum Lífsverks lífeyrissjóðs til einstaklinga

Fjármálaeftirlitið hefur framkvæmt athugun á lánveitingum Lífsverks lífeyrissjóðs til einstaklinga. Athugunin var framkvæmd á þriðja ársfjórðungi 2014.

Lesa meira

18.11.2014 : Rekstrartruflanir á Skýrsluskilakerfi FME

Vegna viðhalds á vélbúnaði má búast við smávægilegum truflunum á tengingum við Skýrsluskilakerfi Fjármálaeftirlitsins á milli kl.18 og 20 í dag, þriðjudaginn 18. nóvember 2014. Við biðjumst velvirðingar á óþægindum sem af þessu kunna að hljótast.

17.11.2014 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Straum fjárfestingabanka hf. hæfan til að fara með virkan eignarhlut í Íslenskum verðbréfum hf.

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að Straumur fjárfestingabanki hf. sé hæfur til að fara með virkan eignarhlut í Íslenskum verðbréfum hf. sem nemur 25%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002. Straumur fjárfestingabanki hf., eignaðist 100% eignarhlut í félaginu Gunner ehf., sem fer með 64,3% eignarhlut í félaginu Íslenskri eignastýringu ehf., sem fer með 21,83% eignarhlut í Íslenskum verðbréfum hf. Straumur fjárfestingabanki hf. er því virkur eigandi í Íslenskum verðbréfum með óbeinum hætti. Lesa meira

14.11.2014 : Umræðuskjal vegna leiðbeinandi tilmæla um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út umræðuskjal nr. 13/2014 vegna leiðbeinandi tilmæla um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja, sbr. reglur nr. 670/2013. Með tilmælunum eru settar fram leiðbeiningar og nánari útfærslur á ákvæðum reglna nr. 670/2013 um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti fjármálafyrirtækja.

Lesa meira

14.11.2014 : Nýtt tölublað Fjármála komið út

Nýtt tölublað Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlitsins, er komið út. Í blaðinu, sem er óvenju efnismikið að þessu sinni, er að finna greinina: Á skylduaðild að ákveðnum lífeyrissjóði rétt á sér?  eftir Gunnar Þór Ásgeirsson, lögfræðing á eftirlitssviði. Kristján Ólafur Jóhannesson, sérfræðingur á greiningarsviði skrifar um ný leiðbeinandi tilmæli um könnunar- og matsferli eftirlitsstofnana sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin (EBA) undirbýr. Þá fjallar Sigurður Freyr Jónatansson, sérfræðingur á greiningarsviði um það hvort vátryggingafélög hafi áhrif á fjárhagslegan stöðugleika. Lesa meira

13.11.2014 : Fjármálaeftirlitið hefur metið Straum fjárfestingabanka hf., Siglu ehf. og Ark ehf. hæf til að fara með virkan eignarhlut í MP banka hf.

Fjármálaeftirlitið hefur komist að þeirri niðurstöðu að Straumur fjárfestingabanki hf., Sigla ehf. og Arkur ehf., séu hæf til að fara með virkan eignarhlut í MP banka hf., sem nemur 25%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002. Fjármálaeftirlitið hefur metið að samstarf sé um hinn virka eignarhlut, í merkingu 5. tölul. 1. gr. a) laga 161/2002, á milli Straums fjárfestingabanka hf., sem eignast hefur 19,54% í MP banka hf., Siglu ehf., sem átti fyrir 0,94% og Arks ehf., sem átti fyrir 2,56% hlut í MP banka. Samstarfið telst vera til staðar vegna eigna- og stjórnunartengsla sem eru með aðilunum. Lesa meira

12.11.2014 : Starfsheimildir fjármálafyrirtækja aðgengilegar á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins

Fjármálaeftirlitið hefur gert starfsheimildir fjármálafyrirtækja aðgengilegar á heimasíðu stofnunarinnar, en þær má finna í skjali undir liðnum „Eftirlitsstarfsemi“ og þar undir „Starfsleyfi“. Lesa meira

10.11.2014 : Niðurstöður athugunar hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf. á tilteknum þáttum í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Hinn 21. maí 2014 hóf Fjármálaeftirlitið athugun hjá Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Landsbankanum hf. (hér eftir bankarnir). Athugunin beindist að tilteknum þáttum í aðgerðum bankanna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sbr. lög nr. 64/2006. Í athuguninni var lögð sérstök áhersla á könnun bankanna á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn sína í tengslum við fjarsölu, einstaklinga í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla og millibankaviðskipti. Auk þess var þjálfun starfsmanna, skýrsla ábyrgðarmanns, úttektir endurskoðunardeildar og verklag og ferlar í tengslum við aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, tekin til skoðunar.

Lesa meira

10.11.2014 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: Lesa meira
Síða 1 af 7

Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica