Allt


Allt: nóvember 2012

Fyrirsagnalisti

30.11.2012 : Eftirlit Fjármálaeftirlitsins með félögum sem stýrt er af slitastjórnum

Að undanförnu hefur verið umræða um sérstakt eftirlit Fjármálaeftirlitsins með rekstri félaga sem stýrt er af slitastjórnum, sbr. ákvæði 101. gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Hér á eftir verður nánar vikið að því hvaða félög sæta eftirliti á grundvelli fyrrnefnds ákvæðis og í hverju eftirlit stofnunarinnar er fólgið.

Lesa meira

29.11.2012 : Gagnsæistilkynning vegna athugunar á starfsháttum Arion banka hf. í tengslum við B. M. Vallá hf.

Með bréfi, dags. 23. ágúst sl., barst Fjármálaeftirlitinu (FME) ábending vegna starfshátta Nýja Kaupþings banka hf. (Nú Arion banki hf.) í tengslum við endurskipulagningu og síðar gjaldþrot B. M. Vallár hf. Ábendingin var útfærð nánar í bréfi, dags. 5. september sl.

FME tók ábendinguna til athugunar í samræmi við verklagsreglur eftirlitsins þar að lútandi.

Lesa meira

27.11.2012 : Kauphöllin opnar fyrir viðskipti með öll skuldabréf Íbúðalánasjóðs

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á því að NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) hefur opnað fyrir viðskipti með öll skuldabréf Íbúðalánasjóðs. Frétt Kauphallarinnar um opnun viðskipta má finna hér en tiltekin skuldabréf hafa verið færð á athugunarlista Kauphallarinnar: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=531728&lang=is  Lesa meira

27.11.2012 : Kauphöllin stöðvar viðskipti

Fjármálaeftirlitið vill vekja athygli á því að NASDAQ OMX Iceland hf. (Kauphöllin) hefur stöðvað viðskipti með skuldabréf útgefin af Íbúðalánssjóði.

Lesa meira

27.11.2012 : Rof á þjónustu skýrsluskilakerfis

Af óviðráðanlegum ástæðum verður rof á þjónustu skýrsluskilakerfis Fjármálaeftirlitsins í kvöld, 27. nóvember á milli 20:00 og 22:00. Á meðan á þessu rofi stendur verður ekki hægt að skila inn skýrslum til Fjármálaeftirlitsins í gegnum vefinn ( http://reportdelivery.fme.is ). Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta getur valdið. Lesa meira

26.11.2012 : Gagnsæistilkynning vegna athugunar á starfsháttum Lýsingar hf.

Fjármálaeftirlitinu barst ábending frá viðskiptavini Lýsingar hf. um að sér hefði verið neitað um svör við tilteknum fyrirspurnum er lutu m.a. að endurútreikningi erlends láns er viðskiptavinurinn hafði tekið hjá félaginu og geymslureikningi sem félagið hafði stofnað vegna hugsanlegrar ofgreiðslu lánsins.

Lesa meira

23.11.2012 : Athugun á því hvort Verðbréfaskráning Íslands hf. og verðbréfauppgjörsumhverfið á Íslandi uppfylli tilmæli um öryggi verðbréfauppgjörs

Veturinn 2011-2012 gerði Fjármálaeftirlitið athugun á uppgjörsumhverfinu á Íslandi og uppgjörskerfi Verðbréfaskráningar Íslands hf. (Verðbréfaskráning). Athugunin var gerð í samvinnu við Seðlabanka Íslands. Í athuguninni var skoðað hvort uppgjörsumhverfið á Íslandi og verðbréfauppgjörskerfi Verðbréfaskráningar uppfylli skilyrði tilmæla Evrópska Seðlabankans og CESR (samtök evrópskra verðbréfaeftirlita) frá árinu 2009 (e. recommendations for securities settlement systems). Lesa meira

21.11.2012 : Gagnsæistilkynning vegna athugunar á starfsháttum Dróma hf.

Undanfarna mánuði hefur Fjármálaeftirlitið gert úttekt á starfsháttum Dróma. Ástæður úttektarinnar má m.a. rekja til mikillar opinberrar umræðu um starfshætti félagsins svo og ábendinga sem Fjármálaeftirlitinu höfðu borist. Lesa meira

15.11.2012 : Niðurstöður athugunar á framkvæmd lokaðs útboðs á hlutabréfum Eimskipafélags Íslands hf. hjá Straumi fjárfestingabanka hf. og Íslandsbanka hf.

Fjármálaeftirlitið gerði athugun á framkvæmd lokaðs útboðs á hlutabréfum Eimskipafélags Íslands hf. sem fram fór dagana 23. til 25. október 2012, á grundvelli laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti. Tekið skal fram að athugunin beindist eingöngu að framkvæmd hins lokaða útboðs. Almennt (opið) útboð á hlutabréfum Eimskipafélags Íslands hf. fór fram dagana 30. október til 2. nóvember 2012. Lesa meira

13.11.2012 : Niðurstaða athugunar á starfsemi Júpíters rekstrarfélags hf.

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi athugun á starfsemi Júpíters rekstrarfélags hf. með heimsókn og gagnaöflun þann 30. mars 2012 á grundvelli XIII. kafla laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, sbr. 66. gr. laga nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi.

Lesa meira

9.11.2012 : Niðurstöður athugunar á verklagi Arion banka hf. er varðar flokkun viðskiptavina m.t.t. fjárfestaverndar

Eins og fram kom í gagnsæistilkynningu sem birtist á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins þann 12. júlí 2012 framkvæmdi Fjármálaeftirlitið  athugun er varðaði flokkun viðskiptavina og verklag Arion banka hf. því tengt, í samræmi við 8. og 9. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, sbr. ákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og reglugerð 995/2007 um fjárfestavernd og viðskiptahætti fjármálafyrirtækja. Lesa meira

9.11.2012 : Nýjar reglur um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna í vátryggingafélögum og fjármálafyrirtækjum

Þann 1. október síðastliðinn gaf Fjármálaeftirlitið út umræðuskjal vegna breytinga á reglum um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og stjórnarmanna vátryggingafélaga annars vegar og fjármálafyrirtækja hins vegar. Lesa meira

6.11.2012 : Niðurstöður vettvangsathugunar á útlánasafni Arion banka hf.

Fjármálaeftirlitið framkvæmdi skoðun á útlánasafni Arion banka hf. í samræmi við 8. og 9. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og XIII. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Skoðunin beindist að virðismati lána á öðrum ársfjórðungi ársins 2011. Lesa meira

5.11.2012 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: Lesa meira

1.11.2012 : Anna Mjöll Karlsdóttir ráðin yfirlögfræðingur Fjármálaeftirlitsins

Anna Mjöll Karlsdóttir hefur verið ráðin yfirlögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu. Hún hefur langa starfsreynslu í stjórnsýslunni og í dómskerfinu, en hefur starfað hjá Fjármálaeftirlitinu frá 1. september 2010, síðast  sem aðstoðarframkvæmdastjóri eftirlitssviðs. Anna mun taka við hinu nýja starfi hinn 5. nóvember næstkomandi. Lesa meira

Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica