Allt


Allt: janúar 2012

Fyrirsagnalisti

30.1.2012 : Íslensk verðbréf hf. hæf til að fara með virkan eignarhlut í T Plús hf.

Þann 25. janúar sl. komst Fjármálaeftirlitið að þeirri niðurstöðu að verðbréfafyrirtækið Íslensk verðbréf hf., kt. 610587-1519, sé hæft til að fara með virkan eignarhlut í T Plús hf. sem nemur allt að 50%, sbr. VI. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Lesa meira

25.1.2012 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 13. desember 2011 gerðu Fjármálaeftirlitið og Byggðastofnun með sér sátt vegna brots stofnunarinnar á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.). Lesa meira

25.1.2012 : Breyting á leiðbeinandi tilmælum nr. 1/2011 um áhættustýringu vátryggingafélaga

Í 70 . tölul. leiðbeinandi tilmæla nr. 1/2011 segir að ef vátryggingafélag velji að fjárfesta í sérstökum tegundum eigna skuli fjárfestingarstefna félagsins tilgreina nokkur upptalin atriði. Ein þessara eignategunda er það sem á ensku kallast „asset backed securities“ sem í tilmælunum er þýtt sem „eignatengd verðbréf“. Komið hefur í ljós að þessi þýðing gæti valdið misskilningi. Í reglum Seðlabanka Íslands nr. 808/2008 um viðskipti fjármálafyrirtækja við bankann er hugtakið þýtt sem „eignavarin verðbréf“. Lesa meira

24.1.2012 : Niðurstöður athugunar á tilteknum upplýsingum í eiginfjárskýrslu Landsbankans hf.

Með vísan til 9. gr. a laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og gagnsæisstefnu Fjármálaeftirlitsins birtir stofnunin hér með gagnsæistilkynningu um samandregnar niðurstöður athugunar á tilteknum upplýsingum í eiginfjárskýrslu Landsbankans hf. Lesa meira

23.1.2012 : Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli Ingólfs Guðmundssonar gegn Fjármálaeftirlitinu

Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi hinn 5. janúar 2012 í máli Ingólfs Guðmundssonar gegn Fjármálaeftirlitinu. Niðurstaða dómsins var að felld var úr gildi ákvörðun stjórnar Fjármálaeftirlitsins frá 31. ágúst 2010 þess efnis að Ingólfur uppfyllti ekki hæfisskilyrði 6. mgr. 31. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, til að gegna starfi framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs. Lesa meira

13.1.2012 : Ný gögn frá Landsbankanum breyta engu um mat Andra Árnasonar hrl. á hæfi Gunnars Þ. Andersen, forstjóra Fjármálaeftirlitsins

Andri Árnason hrl. stendur að öllu leyti við fyrri niðurstöður sínar um hæfi Gunnars Þ. Andersen til að gegna forstjórastarfi Fjármálaeftirlitsins og telur að ekkert nýtt hafi komið fram um málið í umfjöllun Kastljóss RÚV eða í þeim gögnum sem var aflað í kjölfar umfjöllunarinnar. Þetta kemur fram í greinargerð sem Andri vann að ósk stjórnar Fjármálaeftirlitsins og skilaði í dag, 13. janúar.

Lesa meira

10.1.2012 : Samruni Tinda Verðbréfa hf. við Auði Capital hf.

Fjármálaeftirlitið samþykkti þann 10. janúar 2012 samruna Tinda Verðbréfa hf. við Auði Capital hf. á grundvelli 1. mgr. 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Auður Capital hf. tekur við öllum réttindum og skyldum Tinda Verðbréfa hf. og verða félögin sameinuð undir nafni Auðar Capital hf. Lesa meira

9.1.2012 : Fjármálaeftirlitið leggur dagsektir á Stapa lífeyrissjóð

Fjármálaeftirlitið krafðist þess fyrir nokkru að Stapi lífeyrissjóður gerði tilteknar breytingar á útvistunarsamningi sínum um rekstur upplýsingakerfa, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 87/1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Þar sem lífeyrissjóðurinn varð ekki við ítrekuðum kröfum Fjármálaeftirlitsins um úrbætur tók stjórn Fjármálaeftirlitsins, á fundi sínum þann 14. desember 2011, ákvörðun um að leggja dagsektir á Stapa lífeyrissjóð. Áður hafði lífeyrissjóðurinn nýtt lögboðinn andmælarétt sinn. Dagsektir voru ákveðnar 200 þúsund krónur á dag, sem kæmu til framkvæmda tveimur dögum eftir birtingu ákvörðunarinnar og þar til orðið yrði við kröfum Fjármálaeftirlitsins um úrbætur.

Lesa meira

4.1.2012 : Fjármálaeftirlitið ræður framkvæmdastjóra þriggja nýrra eftirlitssviða

Unnið hefur verið að skipulagsbreytingum innan Fjármálaeftirlitsins frá því í október síðastliðnum með virkri þátttöku starfsmanna. Afrakstur vinnunar er endurskipulagning Fjármálaeftirlitsins sem meðal annars felst í því að fimm svið hafa verið lögð niður og þrjú ný eftirlitssvið stofnuð. Nýju eftirlitssviðin þrjú eru eindareftirlit, vettvangsathuganir og greiningar- og áætlanir. Lesa meira

3.1.2012 : Heimild til flutnings vátryggingastofns

Fjármálaeftirlitið hefur veitt Sjóvá-Almennum tryggingum hf. heimild til að flytja vátryggingastofn barnatryggingar félagsins til Sjóvár Almennra líftrygginga hf.  Heimild til yfirfærslu stofnsins gildir frá og með 29. desember 2011.  Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica