Allt


Allt: október 2010

Fyrirsagnalisti

29.10.2010 : Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli um hæfi lykilstarfsmanna

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli um hæfi lykilstarfsmanna fyrirtækja á fjármálamarkaði sem er beint til allra eftirlitsskyldra aðila. Í tilmælunum er bent á að í nýjum lögum um fjármálafyrirtæki eru nýmæli er varða lykilstarfsmenn fjármálafyrirtækja, einkum varðandi viðskipti fyrirtækjanna við þá svo sem lánveitingar, starfslokasamninga og önnur kjör. Engin ákvæði hafa þó verið lögfest er varða hæfi lykilstarfsmanna en Fjármálaeftirlitið telur nauðsynlegt að með svipuðum hætti sé gætt að hæfi þeirra og að hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra fyrirtækja á fjármálamarkaði.

Lesa meira

27.10.2010 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá Bâloise Vie Luxembourg S.A. til Bâloise Europe Vie S.A. Lesa meira

18.10.2010 : Tilkynning um afturköllun starfsleyfis fjármálafyrirtækis

Fjármálaeftirlitið afturkallaði þann 1. október 2010, starfsleyfi ALMC hf. (áður Straums-Burðaráss fjárfestingabanka), kt. 701086-1399, sem viðskiptabanka, þar sem fyrirtækið var tekið til slita skv. XII. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 9. gr. sömu laga. Lesa meira

15.10.2010 : Fjármálaeftirlitið veitir Arion banka hf. heimild til að eiga og fara með virkan eignarhlut í Valitor hf.

Arion banki hf. óskaði eftir heimild til að auka virkan eignarhlut sinn í Valitor hf. óbeint í gegnum hlutdeild sína í Valitor Holding hf., sbr. 40. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Fjármálaeftirlitið telur Arion banka hæfan til að eiga og fara með eignarhlutinn m.a. með tilliti til heilbrigðs og trausts reksturs Valitor. Lesa meira

13.10.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 26. júní 2009 gerðu Fjármálaeftirlitið og Vopnafjarðarhreppur með sér sátt vegna brots Vopnafjarðarhrepps á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

Lesa meira

11.10.2010 : Undanþága frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf.

Fjármálaeftirlitið hefur haft til skoðunar undanþágubeiðni Framtakssjóðs Íslands slhf. (Framtakssjóður) frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf. (Icelandair), sbr. 100. gr. a laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.), en þann 14. júní 2010 undirrituðu Framtakssjóðurinn og Icelandair áskriftarsamning um nýtt hlutafé í Icelandair þar sem Framtakssjóðurinn skráði sig fyrir 1.200 milljón hlutum á genginu 2,5 krónur eða að söluverði 3 milljarðar. Var m.a. gert skilyrði fyrir kaupunum að Framtakssjóðnum yrði veitt undanþága frá yfirtökuskyldu skv. 100. gr. a vvl. gerðist þess þörf. Að uppfylltum skilyrðum sem sett eru fyrir fjárfestingu Framtakssjóðsins mun sjóðurinn með kaupum sínum eignast 32,5% hlutafjár í Icelandair. Þannig mun Framtakssjóðurinn eignast 32,5% af atkvæðisrétti í Icelandair og fara þar með yfir mörk 1. töluliðar 1. mgr. 100. gr. vvl. og verða tilboðsskyldur gagnvart öðrum hluthöfum Icelandair.

Lesa meira

8.10.2010 : Fjármálaeftirlitið athugar skilmála ábyrgðartrygginga í atvinnurekstri

Nýverið athugaði Fjármálaeftirlitið skilmála ábyrgðartrygginga í atvinnurekstri og skoðaði sérstaklega í því samhengi hvernig reynsla vátryggingafélaga hefur verið af ákvæðum í slíkum skilmálum sem takmarka ábyrgð vegna tjóns á munum í vörslu vátryggðs. Lesa meira

4.10.2010 : Dreifibréf um uppgjör í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum á bifreiðum

Fjármálaeftirlitið sendi út dreifibréf í ágúst og september þar sem fjallað var um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti við framkvæmd uppgjörs í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum á bifreiðum.

Lesa meira

Þetta vefsvæði byggir á Eplica