Allt

Fyrirsagnalisti

30.12.2010 : Stjórnvaldssekt vegna brota á 1. og 3. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007

Þann 20. desember 2010 tók stjórn Fjármálaeftirlitsins ákvörðun um að sekta Exista hf. vegna brota á 1. og 3. mgr. 122. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 (vvl.).

29.12.2010 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá AXA General Insurance Limited, AXA Insurance plc. og The Royal Exchange Assurance til AXA Insurance UK plc.

22.12.2010 : Afgreiðsla FME lokuð á aðfangadag og gamlársdag

Afgreiðsla Fjármálaeftirlitsins verður lokuð á aðfangadag og gamlársdag. Skiptiborðið verður opið frá kl. 9-12 báða dagana. Sími Fjármálaeftirlitsins er: 520 3700.

16.12.2010 : Fjármálaeftirlitið veitir T Plús hf. starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki

Fjármálaeftirlitið hefur veitt T Plús hf., kt. 531009-1180, Strandgötu 3, 600 Akureyri, starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki, samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

29.11.2010 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá Phoenix & London Assurance Limited til Phoenix Life Limited.

25.11.2010 : Framkvæmdastjórn ESB hefur umsagnarferli vegna útfærslu Solvency II tilskipunarinnar

Framkvæmdastjórn ESB hefur hafið umsagnarferli vegna uppkasts að útfærslu (implementing measures) tilskipunar 2009/138/EB um stofnun og starfrækslu vátryggingafélaga (Solvency II).

22.11.2010 : Yfirlýsing vegna frétta um sölu Sjóvár-Almennra trygginga hf.

Vegna frétta í fjölmiðlum um sölu á vátryggingafélaginu Sjóvá-Almennar tryggingar hf. vill Fjármálaeftirlitið koma eftirfarandi upplýsingum á framfæri.

15.11.2010 : Ársfundur Fjármálaeftirlitsins 2010 haldinn í dag

Ársfundur Fjármálaeftirlitsins var haldinn á Hilton Reykjavík Nordica hótelinu nú síðdegis. Á fundinum var Ársskýrsla Fjármálaeftirlitsins kynnt. Lilja Ólafsdóttir, formaður stjórnar Fjármálaeftirlitsins, sagði frá nýrri stefnu Fjármáleftirlitsins og Gunnar Þ. Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins fjallaði um starfsemina. Í beinu framhaldi af ársfundinum var efnt til alþjóðlegrar ráðstefnu um hvaða lærdóma megi draga af hruninu og hvaða sýn menn hafa á framtíðina.

5.11.2010 : Stjórn FME hefur lokið athugun á hæfi Gunnars Þ. Andersen forstjóra og sér ekki tilefni til að aðhafast frekar

Að beiðni stjórnar Fjármálaeftirlitsins gerði Andri Árnason hrl. sérstaka athugun á hæfi Gunnars Þ. Andersen, forstjóra Fjármálaeftirlitsins, með hliðsjón af umfjöllun í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um viðskipti Landsbanka Íslands hf. og félagsins LB Holding Ltd. með hlutabréf Kaupþings banka hf. á árinu 2001, og í tilefni af upplýsingum um viðskipti Landsbankans og félagsins NBI Holding Ltd. með hlutabréf í [V] á árinu 2001. Magnús G. Benediktsson, löggiltur endurskoðandi, vann einnig að athuguninni.

1.11.2010 : Flagganir - Icelandair Group hf.

Aðili verður flöggunarskyldur, samkvæmt lögum nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti, þegar breyting verður á atkvæðisrétti hans í skráðu félagi, þannig að viðkomandi nái, hækki yfir eða lækki niður fyrir tiltekin mörk atkvæðisréttar sem skilgreind eru í lögunum. Flöggunarskyldur aðili skal tilkynna um slíkt til viðkomandi útgefanda og Fjármálaeftirlitsins og er það síðan í höndum útgefanda að birta upplýsingarnar opinberlega.

29.10.2010 : Fjármálaeftirlitið gefur út leiðbeinandi tilmæli um hæfi lykilstarfsmanna

Fjármálaeftirlitið hefur gefið út leiðbeinandi tilmæli um hæfi lykilstarfsmanna fyrirtækja á fjármálamarkaði sem er beint til allra eftirlitsskyldra aðila. Í tilmælunum er bent á að í nýjum lögum um fjármálafyrirtæki eru nýmæli er varða lykilstarfsmenn fjármálafyrirtækja, einkum varðandi viðskipti fyrirtækjanna við þá svo sem lánveitingar, starfslokasamninga og önnur kjör. Engin ákvæði hafa þó verið lögfest er varða hæfi lykistarfsmanna en Fjármálaeftirlitið telur nauðsynlegt að með svipuðum hætti sé gætt að hæfi þeirra og að hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra fyrirtækja á fjármálamarkaði.

27.10.2010 : Tilkynning um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns

Með vísan til 2. mgr. 82. gr. laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, sbr. 1. mgr. 70. gr. og 1. mgr. 84. gr. sömu laga, tilkynnist hér með um fyrirhugaða yfirfærslu vátryggingastofns: 1. Frá Bâloise Vie Luxembourg S.A. til Bâloise Europe Vie S.A.

18.10.2010 : Tilkynning um afturköllun starfsleyfis fjármálafyrirtækis

Fjármálaeftirlitið afturkallaði þann 1. október 2010, starfsleyfi ALMC hf. (áður Straums-Burðaráss fjárfestingabanka), kt. 701086-1399, sem viðskiptabanka, þar sem fyrirtækið var tekið til slita skv. XII. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 9. gr. sömu laga.

15.10.2010 : Fjármálaeftirlitið veitir Arion banka hf. heimild til að eiga og fara með virkan eignarhlut í Valitor hf.

Arion banki hf. óskaði eftir heimild til að auka virkan eignarhlut sinn í Valitor hf. óbeint í gegnum hlutdeild sína í Valitor Holding hf., sbr. 40. gr. laga um fjármálafyrirtæki. Fjármálaeftirlitið telur Arion banka hæfan til að eiga og fara með eignarhlutinn m.a. með tilliti til heilbrigðs og trausts reksturs Valitor.

13.10.2010 : Sáttargerð vegna brots á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti

Þann 26. júní 2009 gerðu Fjármálaeftirlitið og Vopnafjarðarhreppur með sér sátt vegna brots Vopnafjarðarhrepps á 128. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.).

11.10.2010 : Undanþága frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf.

Fjármálaeftirlitið hefur haft til skoðunar undanþágubeiðni Framtakssjóðs Íslands slhf. (Framtakssjóður) frá tilboðsskyldu í Icelandair Group hf. (Icelandair), sbr. 100. gr. a laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti (vvl.), en þann 14. júní 2010 undirrituðu Framtakssjóðurinn og Icelandair áskriftarsamning um nýtt hlutafé í Icelandair þar sem Framtakssjóðurinn skráði sig fyrir 1.200 milljón hlutum á genginu 2,5 krónur eða að söluverði 3 milljarðar. Var m.a. gert skilyrði fyrir kaupunum að Framtakssjóðnum yrði veitt undanþága frá yfirtökuskyldu skv. 100. gr. a vvl. gerðist þess þörf. Að uppfylltum skilyrðum sem sett eru fyrir fjárfestingu Framtakssjóðsins mun sjóðurinn með kaupum sínum eignast 32,5% hlutafjár í Icelandair. Þannig mun Framtakssjóðurinn eignast 32,5% af atkvæðisrétti í Icelandair og fara þar með yfir mörk 1. töluliðar 1. mgr. 100. gr. vvl. og verða tilboðsskyldur gagnvart öðrum hluthöfum Icelandair.

8.10.2010 : Fjármálaeftirlitið athugar skilmála ábyrgðatrygginga í atvinnurekstri

Nýverið athugaði Fjármálaeftirlitið skilmála ábyrgðartrygginga í atvinnurekstri og skoðaði sérstaklega í því samhengi hvernig reynsla vátryggingafélaga hefur verið af ákvæðum í slíkum skilmálum sem takmarka ábyrgð vegna tjóns á munum í vörslu vátryggðs.

4.10.2010 : Dreifibréf um uppgjör í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum á bifreiðum

Fjármálaeftirlitið sendi út dreifibréf í ágúst og september þar sem fjallað var um eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti við framkvæmd uppgjörs í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum á bifreiðum.

29.9.2010 : Fjármálaeftirlitið veitir Virðingu hf. auknar starfsheimildir

Fjármálaeftirlitið veitti Virðingu hf. þann 23. september sl. auknar starfsheimildir sem verðbréfafyrirtæki. Virðing hf. fékk upphaflega starfsleyfi þann 7. nóvember 2001 frá Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu á grundvelli laga nr. 13/1996 um verðbréfaviðskipti. Starfsleyfi Virðingar var þann 23. september sl. endurútgefið með tilliti til aukinna starfsheimilda.

28.9.2010 : Umræðuskjal OECD um stjórnunarhætti vátryggingafélaga

Fjármálaeftirlitið vekur athygli á umræðuskjali um stjórnunarhætti vátryggingafélaga sem Efnahags- og framfarastofnunin OECD hefur birt á heimasíðu sinni. Skjalið nefnist: Draft revised OECD Guidelines on Insurer Governance.
Síða 1 af 7Language


Þessi síða notar vefkökur.
Lesa meira

X
Þetta vefsvæði byggir á Eplica