Sérhæfðir sjóðir aðrir en fjárfestingarsjóðir

Sundurliðun fjárfestinga

Með vísan til 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, og 6. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða er farið fram á að sérhæfðir sjóðir aðrir en fjárfestingarsjóðir gefi Fjármálaeftirlitinu skýrslu um sundurliðun fjárfestinga á því formi sem Fjármálaeftirlitið ákveður. Tilgangurinn er sá að hafa eftirlit með fjárfestingum sjóðanna með hliðsjón af samþykktri fjárfestingarstefnu eins og hún kemur fram í reglum sjóðsins.

Senda ber sérgreindar upplýsingar fyrir hvern sjóð þar sem tilgreindar eru allar fjárfestingar sjóðsins.

Útbúið hefur verið XML Schema sem að innsend gögn á XML formi verða að passa við (validate).

Leiðbeiningar vegna útfyllingar á skýrslu um sundurliðun fjárfestinga og skulda sérhæfðra sjóða annarra en fjárfestingarsjóða

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica