Leitarvél

Leit í lögum og tilmælum: Sláið inn efnisorð og/eða veljið úr valmyndinni hér til hliðar.

Leiðbeinandi tilmæli

Málsnúmer 1/2009
Heiti Leiðbeinandi tilmæli um skýrslur tryggingastærðfræðinga líftryggingafélaga til Fjármálaeftirlitsins - [Ekki í gildi]
Dagsetning 2/4/2009
Starfsemi
  • Vátryggingafélög
Reifun

Í 55. gr. laga nr. 60/1994 um vátryggingastarfsemi er Fjármálaeftirlitinu m.a. falið að hafa eftirlit með iðgjaldagrundvelli vátrygginga með það fyrir augum að iðgjöld, sem í boði eru hér á landi, séu sanngjörn í garð vátryggingartaka og í samræmi við þá áhættu sem í vátryggingum felst og eðlilegan rekstrarkostnað.

Sérstakt ákvæði sömu greinar um líf- og heilsutryggingar felur í sér að fullnægjandi gögn um reiknigrundvöll líftrygginga og heilsutrygginga, svo og breytingar á þeim, skulu lögð fyrir Fjármálaeftirlitið fyrir fram og áður en þessir greinaflokkar eru boðnir á vátryggingamarkaði. Áðurnefndar upplýsingar um reiknigrundvöll eru sendar Fjármálaeftirlitinu við breytingar eða þegar nýjar vátryggingagreinar eru boðnar á markaði. Auk þessara upplýsinga gegna árlegar skýrslur tryggingastærðfræðinga til Fjármálaeftirlitsins mikilvægu hlutverki í eftirliti með líftryggingafélögum. 

Markmið Fjármálaeftirlitsins með því að gefa út leiðbeinandi tilmæli um skýrslur tryggingastærðfræðinga er eftirfarandi:

  • Að fyrir liggi opinberar leiðbeiningar um hvernig skýrslugjöf tryggingastærðfræðinga skuli vera til að Fjármálaeftirlitið geti sinnt eftirlitshlutverki sínu með líftryggingafélögum með viðunandi hætti.
  • Að tryggja að neytendur geti treyst því að þessu mikilvæga hlutverki tryggingastærðfræðinga sé sinnt á fullnægjandi hátt.
  • Að tryggja að Fjármálaeftirlitið fái þær upplýsingar sem lögð er áhersla á í úttekt eftirlitsins á iðgjaldagrundvelli líftrygginga frá 16. apríl 2007.
Skjöl Leidbeinandi_tilmaeli_2009_1-ekki-i-gildi.pdf

Tengt efni

Efni sem vísar hingað

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica