Starfsemi án leyfis eða skráningar

Starfsemi án leyfis

Komist Fjármálaeftirlitið að því að aðili hafi stundað starfsemi án leyfis, getur stofnunin beitt ýmsum úrræðum s.s. að krefjast þess að starfsemin verði stöðvuð, birt nöfn aðila sem taldir eru bjóða þjónustu án tilskilinna leyfa og beitt aðila stjórnvaldssektum. Hér má finna nánari upplýsingar um úrræði Fjármálaeftirlitsins:

 1. Fjármálafyrirtæki (viðskiptabankar, sparisjóðir, lánafyrirtæki og verðbréfafyrirtæki), fer m.a. skv. XIII og XIV. kafla laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.
 2. Vátryggingafélög, fer m.a. skv. VII. og XXV. kafla laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi.
 3. Vátryggingamiðlarar og vátryggingaumboðsmenn, fer m.a. skv. XI og XIII. kafla laga nr. 62/2019 um dreifingu vátrygginga
 4. Greiðslustofnanir, fer m.a. skv. VII. kafla laga nr. 114/2021, um greiðsluþjónustu.
 5. Rafeyrisfyrirtæki, fer m.a skv. IV. kafla laga nr. 17/2013 um meðferð og útgáfu rafeyris.
 6. Lífeyrissjóðir, fer m.a skv. 55. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
 7. Innheimtuaðilar, fer m.a skv. 16. og 18. gr. laga nr. 95/2008.
 8. Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, fer m.a skv. XI. kafla laga nr. 45/2020.
 9. Rekstrarfélög verðbréfasjóða, fer m.a. skv. XIII. kafla laga nr. 116/2021, um verðbréfasjóði.

Starfsemi án skráningar

Komist Fjármálaeftirlitið að því að aðili hafi stundað starfsemi án skráningar, getur stofnunin beitt ýmsum úrræðum s.s. að krefjast þess að starfsemin verði stöðvuð, birt upplýsingar um aðila og beitt aðila stjórnvaldssektum. Hér má finna nánari upplýsingar um úrræði Fjármálaeftirlitsins:

 • Einstaklingar og lögaðilar sem starfrækja gjaldeyrisskiptastöð[1], fer m.a. skv.XII. kafla laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
 • Þjónustuveitendur viðskipta milli sýndarfjár, rafeyris og gjaldmiðla, fer m.a. skv. XII. kafla laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
 • Þjónustuveitendur stafrænna veskja, fer m.a. skv.XII. kafla laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
 • Lánveitendur, fer m.a. skv.XVI. kafli laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda.
 • Lánamiðlarar, fer m.a. skv. XVI. kafli laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda.
 • Rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, fer m.a. skv. XI. kafla laga nr. 45/2020.

Ábending um starfsemi án leyfis eða skráningar

Hægt er að senda inn ábendingu um starfsemi án leyfis eða skráningar:

 • Með því að senda ábendingu með því að fylla inn form og velja "Starfsemi án leyfis/skráningar" í "Tegund" reitnum.
 • Með tölvubréfi á netfangið sedlabanki@sedlabanki.is
 • Með bréfpósti á heimilisfangið Kalkofnsvegi 1, 101 Reykjavík, sem er merktur "Starfsemi án leyfis/skráningar"

Vakin er athygli á að sá sem sendir ábendingu þarf ekki að gefa upp nafn eða aðrar persónugreinanlegar upplýsingar.

 


[1] Athuga skal að þetta á eingöngu við um gjaldeyrisskiptastöðvar sem falla ekki undir eftirfarandi: Gjaldeyrisskipti eru hliðarstarfsemi sem tengist með beinum hætti meginstarfsemi aðilans og aðeins veitt viðskiptavinum aðilans, heildarvelta af gjaldeyrisskiptum nemur minna en 5 millj. kr. á ári eða gjaldeyrisskipti fyrir einstakan viðskiptavin fara ekki yfir 100 þús. kr., hvort sem viðskiptin fara fram í einni færslu eða fleiri færslum sem virðast tengjast hver annarri.

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica