Skráning lánveitenda og lánamiðlara

Samkvæmt lögun nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda er það gert að skilyrði til að mega veita fasteignalán til neytenda í atvinnuskyni að aðili hafi verið skráður af Fjármálaeftirlitinu, sbr. XIII. kafla laganna. Hið sama á við um aðila sem vilja stunda miðlun slíkra lána, sbr. XIV. kafla laganna. Þó geta lánastofnanir, Íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög veitt fasteignalán án undangenginnar skráningar auk þess geta lánastofnanir, og í vissum tilvikum lögmenn og endurskoðendur, stundað lánamiðlun án undangenginnar skráningar. 

Umsókn um skráningu til að starfa sem lánveitandi eða lánamiðlari skal vera skrifleg og skulu henni fylgja tilteknar upplýsingar. Fjármálaeftirlitið hefur útbúið yfirlit yfir þær upplýsingar sem stofnunin fer fram á að fylgi umsókn.

Gátlista og spurningalista vegna umsóknar um skráningu má finna í þjónustugátt.

Fjármálaeftirlitið hefur sértækt eftirlit með lánveitendum og lánamiðlurum, sbr. XVI. kafla laganna. Neytendastofa annast almennt eftirlit með því að ákvæðum laganna og reglna settra á grundvelli þeirra sé fylgt, sbr. XV. kafla laganna.

Til baka





Þetta vefsvæði byggir á Eplica