Um bankasvið

Hlutverk bankasviðs Fjármálaeftirlitsins er að hafa framsýnt og áhættumiðað eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja, einkum helstu áhættuþáttum. Þannig stuðlar sviðið að fjárhagslegu heilbrigði þeirra, eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum og viðvarandi aðgengi almennings og fyrirtækja að traustri fjármálaþjónustu.

Bankasvið ber ábyrgð á eftirfarandi meginþáttum í starfsemi stofnunarinnar:

  • Stuðlar að því að eftirlitsskyldir aðilar séu fjárhagslega heilbrigðir, þeim sé stjórnað af fagmennsku og séu meðvitaðir um áhættu í starfsemi sinni
  • Hefur eftirlit með því að eftirlitsskyldir aðilar starfi í samræmi við gildandi lög og reglur, þar á meðal að þeir stundi heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti, og bregst við frávikum á viðeigandi hátt
  • Greinir og hefur skýra yfirsýn yfir áhættuþætti í starfsemi eftirlitsskyldra aðila, vaktar mikilvæga áhrifaþætti í starfsemi þeirra og grípur til viðeigandi ráðstafana
  • Viðhefur reglulegt og framsýnt frumkvæðiseftirlit sem er áhættumiðað og byggist á áhættugreiningu og markvissri eftirlitsáætlun
  • Þróar aðferðafræði í eftirliti í samræmi við alþjóðlegar kröfur, gildandi lög og reglur og tækni á hverjum tíma
  • Gengur úr skugga um að eftirlitsskyldir aðilar séu upplýstir um eðli breytinga á lögum og reglum, þær væntingar sem að baki þeim liggja og séu í stakk búnir að mæta þeim
  • Er virkur þátttakandi í umræðu um málefni tengd bankamarkaði
  • Tekur virkan þátt í erlendu samstarfi og fylgist með alþjóðlegri þróun á eftirlitsframkvæmd 

 

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica