Starfsemi yfir landamæri

Þar sem PSD2 löggjöfin verður sett hér á landi á grundvelli EES-gerðar, þ.e. tilskipunar (ESB) 2015/2366, byggir hún á samevrópskum grunni. Á meðal viðfangsefna hennar er að veita aðilum með staðfestu hér á landi heimildir til að starfa í öðrum EES-ríkjum og að sama skapi veita aðilum frá öðrum ríkjum aðgang til að starfa hér á landi. Til að tryggja viðeigandi samstarf og samræma framkvæmdina vegna þjónustu yfir landamæri felur tilskipunin í sér sameiginleg ákvæði varðandi slíka starfsemi. Innlendir aðilar sem hyggjast veita þjónustu yfir landamæri þurfa að tilkynna um slíkt til Fjármálaeftirlitsins og fá viðeigandi skráningu í sérstaka miðlæga skrá Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) fyrir milligöngu Fjármálaeftirlitsins. Eftirlit með starfsemi yfir landamæri fer fram með samræmdum hætti á milli Fjármálaeftirlitsins og systurstofnana innan EES, eftir atvikum með atbeina EBA.

Upplýsingar um aðila sem hafa heimild til að veita greiðsluþjónustu hér á landi eru aðgengilegar og á heimasíðu EBA.

Upplýsingar um kröfur

Upplýsingar um þær kröfur sem aðilar þurfa að uppfylla vegna þessa eru aðgengilegar hér:

 

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica