Neytendavernd

Ný þjónusta – öflug neytendavernd

Með innleiðingu PSD2 í íslensk lög mun neytendum gefast tækifæri á að nýta nýsköpun í fjármálaþjónustu sem bæði bankar með tilskilin starfsleyfi bjóða sem og aðrir eftirlitsskyldir greiðsluþjónustuveitendur. Þetta felur meðal annars í sér að unnt verður að fylgjast betur með fjárhag sínum eða stunda viðskipti á netinu án greiðslukorts. Um er að ræða bæði starfsleyfis- og eftirlitsskylda starfsemi sem lýtur sömu öryggiskröfum og gerðar eru varðandi aðra greiðsluþjónustu.

Ákvæðum PSD2 löggjafarinnar er ætlað að tryggja að rafrænar greiðslur gangi snurðulaust fyrir sig en ef upp koma vandamál er viðskiptabanka viðkomandi aðila, eða öðrum greiðsluþjónustuveitanda, skylt að bregðast við kvörtunum innan fimmtán virkra daga. Ef neytandi er ekki sáttur við viðbrögð þjónustuveitandans við kvörtun sinni getur hann haft samband við Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands.

Réttur neytenda í hnotskurn

  • Unnt verður að greiða fyrir vörur og þjónustu innan EES-svæðisins á jafn auðveldan og öruggan hátt eins og í heimalandi viðkomandi.
  • Ekki verður lengur heimilt að leggja á aukakostnað þegar greitt er með greiðslukorti sem gefið er út innan EES-svæðisins.
  • Reglurnar munu ná til allra tegunda rafrænna greiðslna (t.d. millifærslna og greiðslna með debet- og kreditkorti).

Sanngjörn verðlagning

Neytandi hefur rétt á upplýsingum um allan kostnað, ef hann er einhver, í tengslum við allar greiðslur. Reglan er að seljendur, hvort sem er í verslunum eða á netinu, geta ekki látið hann greiða meira en auglýst verð (þ.e. viðbótargreiðslur) þegar neytandi greiðir með debet- og kreditkortum. Undir ákveðnum kringumstæðum (þ.e. varðandi tiltekin kort) getur seljandi lagt á viðbótargreiðslu – en þá verður hún að endurspegla raunverulegan kostnað seljandans vegna þessarar greiðsluaðferðar. Ef neytandi telur að hann hafir greitt of mikið eða að viðbótargreiðsla sé ekki í samræmi við raunverulegan kostnað, til dæmis þegar hann hefur bókað flug eða greitt fyrir hótelbókun, getur hann skoðað rétt sinn enn frekar hér.

Meira öryggi, betri vörn

Með innleiðingu PSD2 tilskipunarinnar í íslenskan rétt verða rafrænar greiðslur öruggari vegna sterkrar sannvottunar viðskiptavina. Þetta verður tryggt með blöndu af mismunandi sannvottunarupplýsingum svo sem PIN númeri og fingrafari.

Ábyrgð neytanda í tengslum við óheimilaða greiðslu – til dæmis ef kreditkorti hans er stolið – verður bundin við jafnvirði 50 evra í íslenskum krónum að hámarki (nema ef um stórfellt gáleysi er að ræða).

Í þeim tilvikum þar sem ekki er vitað fyrirfram hver upphæð greiðslu með korti verður (svo sem varðandi bílaleigu og hótelkostnað) getur söluaðili einungis fryst umsamda upphæð á korti neytandans með samþykki hans.

Varðandi „skuldfærslu“ (direct debit) (það er ef neytandi hefur gefið fyrirtæki heimild til að taka greiðslur af reikningi sínum) munt hann hafa átta vikur til að koma með athugasemdir vegna greiðslu sem hefur ranglega verið tekin af greiðslureikningi hans. Skylt verður að endurgreiða honum innan tíu virka daga.

Hefurðu áhuga á að vita meira?

Til baka

Þetta vefsvæði byggir á Eplica